تفسیر کلمه (الله) ، توسط امام صادق(ع)

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

تفسیر کلمه (الله) ، توسط امام صادق(ع)امام صادق(ع) در تفسیر کلمه «اللَّه» فرمودند : الألف آلاء اللَّه علی خلقه من النعیم بولایتنا ، واللام: إلزام اللَّه خلقه ولایتنا ، قلت: فالهاء قال: هوان لمن خالف محمّداً وآل محمّد صلوات اللَّه علیهم .

الف : اشاره است به نعمتهای پروردگار بر مخلوقاتش که به برکت ولایت ما از آنها بهره مند شده اند .

لام : اشاره است به این که خداوند بر بندگانش ولایت ما را لازم دانسته و واجب فرموده است .

هاء : اشاره است به خواری و پستی کسانی که با محمد(ص) و آل محمد(ع) مخالفت کنند .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام جعفر بن محمد الصادق(ع) - صفحه 548)
لله،الله،کلمه الله،تفسیر الله،تفسیر کلمه الله،تفسیر توسط امام صادق،تفسیر کلمه الله توسط امام صادق،تفسیر کلمه الله توسط امام جعفر صادق،امام صادق و کلمه الله،امام صادق تفسیر کلمه الله،کلمه الله هی علیا،الله ربی