اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم
تکلیفِ حق الله و حق الناسِ شیعیان در قیامت چه میشود؟
تکلیفِ حق الله و حق الناسِ شیعیان در قیامت چه میشود؟

امام جعفر صادق(ع) فرمودند : إذا کان یوم القیامه ولّینا أمر شیعتنا ، فما کان علیهم للَّه فهو لنا ، وما کان لنا فهو لهم ، وما کان للناس فهو علینا . هنگامی که روز قیامت فرا رسد ، ما سرپرستی اُمور شیعیانمان را عهده دار می شویم ، هر حقّی از طرف خداوند بر آنها باشد آن در اختیار ماست ، و هر حقّی که در اختیار ما باشد آن را به شیعیانمان می بخشیم، و هر حقّی که مردم از آنان داشته باشند آن نیز بر ماست که ادا نماییم .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام جعفر بن محمد الصادق(ع) - صفحه 605)

(بحار الأنوار ، مرحوم علامه مجلسی ، 313/27 ح 10)
حق الله،حق الناس،حق الامام،تکلیف حق الله،تکلیف حق الناس،تکلیف حق الامام،حق الناس در قیامت،حق الله در قیامت،حق الناس شیعه،حق الناس شیعیان،حق الله شیعه،حق الله شیعیان،تکلیف حق الناس چه میشود؟،تکلیف حق الناس شیعه چه میشود؟،شیعه در قیامت،شیعیان در قیامت،تکلیف حق الناس شیعیان چه میشود؟