امام کاظم(ع) و تعریف کردن از شیعیان

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

امام کاظم(ع) و تعریف کردن از شیعیانابن ابو نجران می گوید: از امام کاظم(ع) شنیدم که می فرمودند : من عادی شیعتنا فقد عادانا ، ومن والاهم فقد والانا ، لأنّهم منّا ، خلقوا من طینتنا ، من أحبّهم فهو منّا ، ومن أبغضهم فلیس منّا . شیعتنا ینظرون بنور اللَّه ، ویتقلّبون فی رحمه اللَّه ، ویفوزون بکرامه اللَّه . ما من أحد من شیعتنا یمرض إلّا مرضنا لمرضه ، ولا اغتمّ إلّا اغتممنا لغمّه ، ولایفرح إلّا فرحنا لفرحه ، ولایغیب عنّا أحد من شیعتنا أین کان فی الأرض شرقها أو غربها ، ومن ترک من شیعتنا دیْناً فهو علینا ، ومن ترک منهم مالاً فهو لورثته . هر کسی که با شیعیان ما دشمنی نماید ، با ما دشمنی نموده است ، و هر که به آنان مهر ورزد به ما مهر ورزیده ، چرا که آنان از ما هستند و از خمیره (طینت) ما آفریده شده اند ، کسی که آنان را دوست داشته باشد ، از ماست ، و کسی که آنان را دشمن بدارد ، از ما نیست . شیعیان ما با نور خدا می نگرند و در رحمت او غوطه ور می شوند ، و به کرامت خدا رستگار می گردند . هیچ یک از شیعیان ما بیمار نمی شود جز آن که ما نیز به بیماری او ، بیمار می شویم ، و چون اندوهناک گردد ما نیز به غم او ، اندوهناک می شویم ، و اگر خوشحال گردد ما نیز به خوشحالی او ، مسرور می شویم . هیچ کدام از شیعیان ما از دیدگاه ما پنهان نیستند ، چه در شرق زمین باشند یا در غرب آن ، اگر یکی از آنان قرضی از خود به جای گذارد ، ما آن را ادا می کنیم ، و اگر ثروتی از او باقی بماند ، مال ورثه اوست . شیعیان ما کسانی هستند که نماز را برپا می دارند ، زکات را می پردازند ، حج بیت خدا را انجام می دهند ، ماه رمضان را روزه می گیرند ، و ولایت اهل بیت (علیهم السلام) را پذیرفته و از دشمنان آنان بیزاری می جویند . (آری) آنان اهل ایمان و پرهیز ، اهل ورع و تقوا هستند ، هر که آنان را رد نماید در واقع خدا را رد کرده است ، و هر که بر آنان طعنه زده و ایراد بگیرد در واقع بر خدا طعنه زده است ، چرا که آنان بندگان حقیقی خداوند و دوستداران درستکار او هستند . سوگند به خدا ، یکی از آنان در روز قیامت قادر است به اندازه نفرات دو قبیله ای همانند ربیعه و مضر را شفاعت نماید ، و خداوند به جهت کرامتی که بر آنان قائل است ، شفاعت آنان را می پذیرد .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام موسی بن جعفر الکاظم(ع) - صفحه 662)
شیعیان،تعریف شیعه،تعریف شیعیان،امام کاظم و شیعیان،شیعیان و امام کاظم،تعریف از شیعیان،تعریف از شیعه،تعریف کردن از شیعیان،تعریف کردن از شیعه،امام موسی کاظم و شیعیان،شیعیان و امام موسی کاظم،امام موسی بن جعفر و شیعیان،شیعیان و امام موسی بن جعفر(ع)