تسبیح گفتن درخت و کلوخ در اطراف امام سجاد(ع)

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

تسبیح گفتن درخت و کلوخ در اطراف امام سجاد(ع)زهری می گوید که : سعید بن مسیب می گوید : در مراسم حج چنین متعارف بود که تا امام سجاد(ع) از مکه خارج نمی شد ، مردم خارج نمی شدند ، سالی من در خدمت امام سجاد(ع) بودم ، امام سجاد(ع) از مکه خارج شد و من نیز به همراه آن حضرت خارج شدم . امام سجاد(ع) در یکی از منازل فرود آمد ، دو رکعت نماز خواند و در سجده به تسبیح پروردگار مشغول شد . هیچ درخت و کلوخی در اطراف نماند مگر آنکه با آن حضرت تسبیح گفتند . من از تماشای این صحنه وحشت کردم ، امام سجاد(ع) سر از سجده برداشتند و فرمودند : ای سعید ، آیا ترسیدی؟ عرض کردم: آری ، ای فرزند رسول خدا(ص) . امام سجاد(ع) فرمودند: هذا التسبیح الأعظم ، این تسبیح بزرگی است .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام زین العابدین علی بن الحسین السجاد(ع) - صفحه 543)
اطراف امام سجاد،تسبیح،تسبیح گفتن،درخت و کلوخ،تسبیح درخت،تسبیح گفتن درخت،تسبیح کلوخ،تسبیح گفتن کلوخ،تسبیح گفتن درخت و کلوخ،تسبیح گفتن درخت و کلوخ در اطراف امام سجاد(ع)