ولایت ما ، ولایت خداوند است

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ولایت ما ، ولایت خداوند استامام صادق(ع) فرمودند : ولایتنا ولایه اللَّه الّتی لم یبعث نبیّ قطّ إلّا بها . ولایت ما ، ولایت خداوند است که هیچ پیغمبری جز با اقرار به آن ، نبوّت نیافت .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام جعفر بن محمد الصادق(ع) - صفحه 552)

(امالی مفید: 142 ح9، بحار الأنوار : 262/100 ح 15 و ج : 136/27 ح 133 به نقل از امالی طوسی : 671 ح 19 مجلس 36 ، بصائر الدرجات: 75 ح 9، بحار الأنوار : 281/26 ح 30، الکافی : 437/1 ح 3.)
ولایت،ولایت ما،ولایت خداوند،ولایت امام،ولایت ائمه،ولایت امام ها،ولایت امامان،ولایت ائمه معصومین،ولایت اهلبیت،ولایت اهل بیت،معنای ولایت،تعریف ولایت،در مورد ولایت،ولایت چیست،ولایت چیست؟،ولایت در احادیث،ولایت در حدیث،ولایت در روایات،حدیث ولایت،احادیث ولایت