کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

وصیت نامه شهید سید علی اندرزگو

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

وصیت نامه ای کوتاه از شهید اندرزگوشهید اندرزگو در آخرین دیداری که با همسرش داشته به او می گوید :

من میروم و ممکن است دیگر مرا نبینی

اما دوست دارم فرزندانم را به گونه ای بزرگ کنی که جز به انجام رسالت و مسئولیت مکتبی به هیچ چیز دیگر فکر نکنند

تا شایستگی ادامه راه را پیدا کنند ..
وصیت شهید اندرزگو،وصیتنامه شهید اندرزگو،وصیت نامه شهید اندرزگو،وصیت علی اندرزگو،وصیتنامه علی اندرزگو،وصیت نامه علی اندرزگو،وصیت سید علی اندرزگو،وصیتنامه سید علی اندرزگو،وصیت نامه سید علی اندرزگو،وصیت وصیت نامه ،وصیتنامه وصیت نامه ،وصیت نامه وصیت نامه،وصیت شهید سید علی اندرزگو،وصیتنامه شهید سید علی اندرزگو،وصیت نامه شهید سید علی اندرزگو
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام