وای بر کسی که بر حضرت فاطمه(س) و فرزندان و شیعیانش ستم نماید

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

وای بر کسی که بر حضرت فاطمه(س) و فرزندان و شیعیانش ستم نمایدسلمان فارسی(ره) گوید : رسول الله(ص) فرمودند : یا سلمان ، من أحبّ فاطمه(س) ابنتی فهو فی الجنّه معی ، ومن أبغضها فهو فی النار . یا سلمان، حبّ فاطمه(س) ینفع فی مائه موطن ، أیسر تلک المواطن: الموت والقبر والمیزان والمحشر والصراط والمحاسبه ، فمن رضیت عنه ابنتی فاطمه(س) رضیت عنه ومن رضیت عنه رضی اللَّه عنه ، ومن غضبت علیه فاطمه(س)،غضبت علیه ، ومن غضبت علیه غضب اللَّه علیه . یا سلمان ، ویلٌ لمن یظلمها ویظلم ذرّیّتها وشیعتها  . ای سلمان ، هر که دخترم فاطمه(س) را دوست داشته باشد ، او در بهشت با من خواهد بود ، و هر که با او دشمنی کند ، در دوزخ خواهد بود . ای سلمان ، محبّت و دوستی فاطمه(س) در صد موضع سود خواهد داشت ،آسان ترین این مواقع عبارت است از: هنگام مردن ، در قبر ، در میزان ، در محشر ، در صراط و محلّ حسابرسی بندگان . هر که دخترم فاطمه(س) از او راضی و خوشنود شو د، من از او راضی می شوم و هر که من از او راضی شوم ، خداوند از او راضی می شود و هر که فاطمه(س) از او خشمگین شود ، من بر او خشم می نمایم و هر که من بر او غضب نمایم خداوند بر او خشمگین می شود . ای سلمان ، وای بر کسی که بر او و فرزندان و شیعیانش ستم نماید .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش حضرت فاطمه زهرا(س) - صفحه 429)
حضرت فاطمه و فرزندانش،حضرت فاطمه و شیعیانش،وای بر کسی که،ستم کردن بر حضرت فاطمه،ستم کردن بر فرزندان،ستم کردن بر فرزندان فاطمه،ستم کردن بر شیعیان،ستم بر شیعیان،وای بر کسی که بر حضرت فاطمه ستم نماید،وای بر کسی که بر فرزندان فاطمه(س) ستم نماید