اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

یکی از راه های بخشیده شدن گناهان بزرگ

یکی از راه های بخشیده شدن گناهان بزرگروزی امام محمد باقر(ع) به همراه فرزندش امام جعفر صادق(ع) به مکّه مشرّف شده بود ، در آنجا شخصی خدمتش رسیده و سلام کرد ، و در برابر حضرتش نشست ، آنگاه گفت: من می خواهم سؤالی از شما بپرسم . امام باقر(ع) فرمودند : از فرزندم جعفر(ع) بپرس . آن شخص خدمت امام صادق(ع) آمد و عرض کرد: سؤالم را بپرسم؟، امام صادق(ع) فرمودند : هر چه مایلی بپرس ، گفت : از کسی می پرسم که مرتکب گناه بزرگی شده است؟ امام صادق(ع) فرمودند : روزه خود را به طور عمد در ماه مبارک رمضان خورده؟ او گفت: از این بزرگتر است . امام صادق(ع) فرمودند : در ماه رمضان زنا کرده؟ او گفت: از این نیز بزرگتر است . امام صادق(ع) فرمودند : کسی را کشته؟ او گفت : از این هم بزرگتر است . امام صادق(ع) فرمودند : إن کان من شیعه علیّ بن أبی طالب(ع) مشی إلی بیت اللَّه الحرام وحلف أن لایعود ، وإن لم یکن من شیعته فلا بأس . چنین گناهکاری اگر از شیعیان علیّ بن ابی طالب(ع) است پیاده به سوی بیت اللَّه الحرام برود و در آنجا سوگند یاد کند که هرگز چنین کاری را تکرار نکند (خداوند توبه او را می پذیرد) ، ولی اگر از شیعیان علیّ بن ابی طالب(ع) نیست ، راهی ندارد . آن شخص گفت: خداوند تو را رحمت کند ای فرزند فاطمه(س) ، - و سه بار تکرار نمود - من همین پاسخ را از پیامبر خدا(ص) شنیدم . آنگاه آن شخص برخاست و رفت ، امام باقر(ع) رو به فرزندش امام صادق(ع) نمود و فرمودند : این شخصِ سوال کننده ، حضرت خضر(ع) بود .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام جعفر بن محمد الصادق(ع) - صفحه 597)

(الخرائج : 631/2 ح 32 ، بحار الأنوار : 21/47 ح 20)
بخشیده شدن گناهان،بخشیده شدن گناهان بزرگ،بخشیده شدن گناهان کبیره،راه های بخشیده شدن گناه،راه های بخشیده شدن گناهان،راه های بخشیده شدن گناهان بزرگ،راه های بخشیده شدن گناهان کبیره،یکی از راه های بخشیده شدن گناه،یکی از راه های بخشیده شدن گناهان،یکی از راه های بخشیده شدن گناهان بزرگ،یکی از راه های بخشیده شدن گناهان کبیره،چاره بخشیده شدن گناه،راهکار بخشیده شدن گناه،روش بخشیده شدن گناه،راه بخشیده شدن گناه،راه بخشیده شدن گناهان بزرگ،راه بخشیده شدن گناهان کبیره