یکی از کرامات حضرت فاطمه بنت الحسن(ع) ، مادر امام باقر(ع)

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

یکی از کرامات حضرت فاطمه بنت الحسن(ع) ، مادر امام باقر(ع)امام محمد باقر(ع) فرمودند : مادرم کنار دیواری نشسته بود ، ناگاه دیوار شکست و ما صدای شدید شکستن آن را شنیدیم . مادرم با دستش به دیوار اشاره کرد و گفت : لا ، وحق المصطفی ، ما أذن الله لک فی السقوط . نه ، به حق محمد مصطفی(ص) خداوند به تو اجازه فرو ریختن نداده است ، در این هنگام دیوار همان طور در هوا معلق ماند ، تا این که مادرم از آنجا گذشت . پدر بزرگوارم امام سجاد(ع) به جهت سلامتی مادر مهربانم صد دینار صدقه داد . ابو صباح می گوید: روزی امام صادق(ع) یادی از مادرِ پدرش نمود و فرمودند : کانت صدیقه لم تدرک فی آل الحسن علیه الصلاه والسلام امرأه مثلها . او بانوی صدیقه ای بود که همانند او در آلِ حسن(ع) زنی دیده نشد .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام محمد بن علی الباقر(ع) - صفحه 563)نثار این بانوی بزرگوار ، حضرت فاطمه(س) ، که دختر امام حسن مجتبی(ع) ، و همسر امام سجاد(ع) ، و مادر امام باقر(ع) هست ، صلواتی هدیه نماییم . (اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم) .

که هم دختر امام است ، هم همسر امام است ، هم مادر امام است .
فاطمه بنت الحسن،حضرت فاطمه بنت الحسن،کرامات فاطمه بنت الحسن،کرامات حضرت فاطمه بنت الحسن،مادر امام باقر،فاطمه مادر امام باقر،حضرت فاطمه مادر امام باقر،فاطمه دختر امام حسن،فاطمه دختر امام حسن مجتبی،فاطمه همسر امام سجاد،فاطمیات،حضرت فاطمه بنت الحسن مادر امام باقر(ع)