کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم
ظاهر شدن آب به برکت وجود امیرالمومنین على(ع)
ظاهر شدن آب به برکت وجود امیرالمومنین على(ع)

نصر بن مزاحم نقل می کند: ما در صفین همراه على(ع) بودیم به نزدیک کوفه که رسیدیم، لشگر تشنه شدند ولی آبی نداشتیم. پس على(ع) ما را به کنار تخته سنگى بزرگ و محکم آورد و فرمان داد آن را ازجا بکنیم، آنگاه آبى خارج شد و مردم نوشیدند و سیراب شدند. سپس دستور داد آن تخته سنگ را در جاى خود قرار دهیم. ساعتی بعد از آن، هرچه در طلب صخره بر آمدیم، پیدایش نکردیم. وقتى از صاحب دیری که آنجا بود سوال کردیم گفت: این دیر بنا نشده مگر با همان آب و آن آب را کسى خارج نمى کند مگر پیامبر یا وصىّ پیامبر.
نصر بن مزاحم در کتاب «صفّین»(1) با سندش از ابوسعید تیمى تابعى، معروف به عقیصا نقل کرده است . ما در مسیر شام همراه على(علیه السلام) بودیم تا اینکه به پشت کوفه در سمت سرزمین سیاهى(2) رسیدیم ، مردم تشنه شدند و احتیاج به آب پیدا کردند. پس على(علیه السلام) ما را به کنار تخته سنگى محکم که به اندازه جثه بز بود، آورد. به ما فرمان داد و ما آن را کندیم. آنگاه آبى خارج شد و مردم نوشیدند و سیراب شدند. سپس به ما دستور داد و ما آن تخته سنگ را در جاى خود قرار دادیم . سپس مردم حرکت کردند و کمى که راه رفتیم على(علیه السلام) فرمود: آیا هیچ یک از شما مکانى که از آن آب خوردید را مى شناسد؟! گفتند: بله، اى امیر المومنین! فرمود: به سوى آن جا بروید . پس گروهى از ما به صورت پیاده و سواره به راه افتادیم و جست و جو کردیم تا به مکانى که گمان مى کردیم چشمه آنجاست، رسیدیم . پس در طلب صخره بر آمدیم، ولى پیدا نکردیم و وقتى عاجز شدیم به طرف دیرى که در آن نزدیکى بود، رفتیم و از اهل آن پرسیدیم: آبى که در نزدیکى شماست ، کجاست؟ گفتند در نزدیکى ما آبى نیست. مردم گفتند: چرا هست، خود ما از آن نوشیدیم . پرسیدند از آن نوشیدید؟! گفتیم: بله. صاحب دیر گفت: این دیر بنا نشده مگر با همان آب و آن آب را کسى خارج نمى کند مگر پیامبر یا وصىّ پیامبر.(3)

پی نوشت:
(1). وقعة صفّین،ص 162[ص 145]. و خطیب در تاریخ خود،ج12، ص305 این مطلب را آورده است.
(2). در گذشته ، کشور عراق به «ارض سواد» (سرزمین سیاهى) معروف بوده است ; زیرا به خاطر درختان انبوه و سر سبزى مناطق ، از دور به شکل سیاهى نمایان بوده است ، و ظاهراً در این عبارت مراد ، منطقه سر سبز اطراف کوفه است .
(3). گردآوری از کتاب: گزیده ای جامع از الغدیر، علامه شیخ عبدالحسین امینی، ترجمه محمد حسین شفیعی شاهرودی، موسسه میراث نبوت، چاپ سوم، ص 370.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله مکارم شیرازی
آب،ظاهر شدن آب،وجود امیرالمومنین،وجود امام علی،برکت امیرالمومنین،برکت امام علی،برکت وجود امام علی،برکت وجود امیرالمومنین،آب و امیرالمومنین،ظاهر شدن آب به برکت وجود امیرالمومنین،ظاهر شدن آب به برکت وجود امام،چشمه،چشمه آب،ظاهر شدن آب به برکت وجود ائمه،ظاهر شدن آب به برکت وجود امامان،ظاهر شدن آب به برکت وجود معصومین،ظاهر شدن آب به برکت وجود امام علی،ظاهر شدن آب به برکت وجود حضرت علی،ظاهر شدن آب به برکت وجود امیرالمومنین علی،چشمه آب به برکت وجود امام،چشمه آب به برکت وجود امیرالمومنین،چشمه آب به برکت وجود امیرالمومنین علی،چشمه های آب
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام