اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ضرورت اطاعت کردن از خدا در کلام امام محمد باقر(ع)

ضرورت اطاعت کردن از خدا در کلام امام محمد باقر(ع)جابر بن یزید جعفی می گوید : سرور جهانیان ، امام محمد باقر(ع) را هجده سال خدمت کردم ، هنگامی که خواستم از نزد آن حضرت بیرون روم و با او وداع کنم ، عرض کردم : حدیثی بفرمائید تا استفاده کنم . امام محمد باقر(ع) فرمودند : ای جابر ، بعد از هجده سال که در خدمت ما بودی هنوز هم منتظر شنیدن گفتار ما هستی ؟ عرض کردم : بلی ، شما دریای بی پایانی هستید که هرچه از آن بردارند تمام نمی شود و به انتهای آن نمی توان رسید . امام محمد باقر(ع) فرمودند : یا جابر ؛ بلغ شیعتی عنی السلام وأعلمهم أنه لا قرابه بیننا وبین الله عزوجل ولایتقرب إلیه إلا بالطاعه له . یا جابر ؛ من أطاع الله وأحبنا فهو ولینا ، ومن عصی الله لم ینفعه حبنا . ای جابر ، به شیعیانم از طرف من سلام برسان و به آنها خبر بده که بین ما و خداوند هیچگونه خویشاوندی نیست و جز با اطاعت کردن از او به مقام قربش نمی توان رسید . ای جابر ، کسی که از فرامین الهی اطاعت کند و ما را دوست بدارد او اهل ولایت ما است ، و کسی که نافرمانی پروردگار کند دوستی ما به او سودی نمی بخشد . ای جابر ، چه کسی از خداوند درخواست نموده و او مرحمت نفرموده است ؟ یا بر خدا توکل کرده و او را کفایت ننموده و یا به او اعتماد و اطمینان داشته و نجات پیدا نکرده است ؟ ای جابر ، دنیا را همانند منزلگاهی قرار بده که برای مدتی در آنجا فرود آمده ای و می خواهی منتقل شوی ، آیا دنیا مثل مرکبی نیست که در خواب بر آن سوار شده ای و وقتی بیدار گشتی از آن خبری نبوده ، نه بر آن سوار بودی و نه زمام آن را به دست داشتی ، بلکه روی بسترت آرمیده بوده ای ؟ یا همانند لباسی که آن را پوشیده باشی ، و یا کنیزی که با آن همبستر شده باشی ؟ ای جابر ، دنیا نزد صاحبان عقل و خرد همانند سایه ای روان است . (لا إله الا الله) یعنی اعتقاد به یکتایی خداوند ، عزت و آبروی اهل ایمان است . نماز کانون اخلاص و باعث دوری از تکبر و خودپسندی است ، زکات روزی را افزایش می دهد ، روزه و حج دل را آرامش می بخشند ، قصاص و حدود باعث جلوگیری از خونریزی ها است . و دوستی ما اهل بیت(ع) نظم و سامان به امور دین می دهد ، خداوند تبارک و تعالی ما و شما را از کسانی قرار دهد که در پنهانی ها از او خوف و هراس دارند و از قیامت می ترسند .

نکته : در این روایت ، این جمله که حضرت فرموده است : (کسی که نافرمانی خدا کند ، دوستی ما به او سودی نمی بخشد) با روایات فراوان دیگری که دوستی اهل بیت(ع) را با داشتن گناهان هم سودمند ذکر می کند ، قابل جمع است .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام محمد بن علی الباقر(ع) - صفحه 538)
اطاعت از خدا،اطاعت کردن از خدا،اطاعت از خداوند،اطاعت کردن از خداوند،ضرورت اطاعت کردن از خدا،ضرورت اطاعت کردن از خداوند،اطاعت کردن از خدا در کلام امام محمد باقر،امام باقر و اطاعت کردن از خدا،اطاعت کردن از خدا در کلام ائمه،اطاعت کردن از خدا در کلام اهلبیت(ع)