کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

زيارت امام حسين(ع) غم و اندوه را بر طرف می کند

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

زيارت امام حسين(ع) غم و اندوه را بر طرف می کندزيارت امام حسين(ع) غم و اندوه را بر طرف كرده و به واسطه اش حوائج بر آورده می شود

1) امام صادق(ع) فرمودند : امام حسين(ع) با حالى حزين و اندوه كشته شدند و سزاوار است بر خدا كه هيچ حزين و اندوهگينى به زيارت آن جناب نرود مگر آنكه حق تعالى وى را مسرور و شادمان به اهلش برگرداند.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 555)

.............

2) فضيل بن يسار می گوید که : امام صادق(ع) فرمودند : در طرف شما قبرى است كه هيچ حزين و اندوهگينى آن را زيارت نمیكند مگر آنكه حق تعالى حزن و اندوهش را برطرف كرده و حاجتش را روا می سازد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 553)

.............

3) ابى الصباح كنانى می گوید که : امام صادق(ع) فرمودند : در طرف شما قبرى است كه هيچ مكروب و اندوهگينى به زيارت آن نمیرود مگر آنكه خداوند متعال اندوهش را بر طرف كرده و حاجتش را روا میسازد و از روزى كه آن حضرت شهيد شدند چهار هزار فرشته كه جملگى ژوليده و غبار آلود و گرفته هستند اطراف قبر مطهّرش بوده و تا روز قيامت بر آن جناب میگريند و كسى كه او را زيارت كند فرشتگان تا وطن و مأوايش مشايعتش كرده و اگر مريض و بيمار شود عيادتش كنند و اگر بميرد جنازه اش را تشييع نمايند.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 554)

.............

4) امام باقر(ع) فرمودند : امام حسين(ع) كه صاحب كربلاء است در حالى كه مظلوم و اندوهگين و تشنه و غصه دار بود شهيد شد ، و اگر غصّه دار و اندوهگين و گناه‏كار و غمگين و تشنه و صاحب عيب و آفتى به زيارت آن حضرت بيايد و سپس نزد آن حضرت دعا كند و بواسطه آن جناب به خداوند تقرّب جويد ، بر خداست كه حزن و اندوهش را بر طرف كرده و خواسته اش را اعطاء نموده و گناهانش را آمرزيده و عمرش را طولانى نموده و روزى و رزقش را فراخ نمايد ، پس اى صاحبان بصيرت عبرت بگيريد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 556)

.............

5)  (اسحاق بن زياد یا اسحاق بن يزداد) میگويد که : شخصى نزد امام صادق(ع) مشرف شد عرض كرد: آنچه طلا و نقره داشتم معامله كرده و املاك خود را نيز فروخته ام و همه را به صورت پول نقد درآورده ام كه از شهر خود به جاى ديگر بروم ، آيا كجا ساكن گردم؟ اسحاق میگويد من به وى گفتم: به مكه وارد شو و در آنجا منزل كن. امام صادق(ع) به آن مرد فرمودند: اين كار را مكن ، زيرا اهل مكّه كافر به خدا بوده و علنا به وى كفر می ورزند . آن مرد عرضه داشت: پس به حرم رسول خدا(ص) (يعنى مدينه) بروم؟ امام صادق(ع) فرمودند: اهل اين شهر از اهل مكّه شرّتر و بدتر می باشند. آن مرد عرض كرد: پس كجا منزل كنم؟ امام صادق(ع) فرمودند: بر تو باد به عراق و شهر كوفه ، زيرا بركت از آن شهر ناشى شده و تا شعاع دوازده ميلى آن شهر پرتو افكنده ، و در پشت کوفه قبرى است (قبر مطهّر حضرت ابا عبد اللَّه الحسين(ع)) كه هيچ اندوهگين و محزونى هرگز به زيارتش نمیرود مگر آنكه حق تعالى حزن و غم او را برطرف می فرمايد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 561)

.............

6) امام صادق(ع) فرمودند : در پشت كوفه قبرى است كه هيچ حزين و غمگينى به زيارت آن نمیرود ، مگر آنكه حق تعالى حزنش را برطرف می فرمايد ، مقصود از آن قبر، قبر امام حسین(ع) می باشد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 557)

.............

7) ابن ابى يعفور می گوید که :  به محضر مبارك امام صادق(ع) عرض كردم : شوق ملاقات شما من را بر آن داشت كه مشقّت ها و مشكلات را تحمّل كرده تا محضر شما برسم ، امام صادق(ع) به من فرمودند: به پروردگارت شك مكن ، آيا به زيارت كسى كه حقّش بر تو از من بر تو بيشتر است رفته اى؟ ، ابن ابى يعفور میگويد: عبارت (آيا به زيارت كسى كه حقّش بر تو از من ....) بر من گران‏تر آمد از فرموده ديگر امام صادق(ع) كه فرمودند (به پروردگارت شك مكن) ، لذا محضر امام صادق(ع) عرضه داشتم: چه كسى حقّش بر من از شما بيشتر است؟ امام صادق(ع) فرمودند: امام حسین(ع) ، آيا به زيارت آن حضرت رفته اى؟ و خدا را در آنجا خوانده اى؟ و حوائج و نيازمندیهاى خود را در آنجا بر خداى متعال عرضه كرده اى يا نه؟

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 559)
غم،اندوه،غم و اندوه،اندوه و غم،اندوه را بر طرف می کند،غم و اندوه را بر طرف می کند،زيارت امام حسين غم و اندوه را بر طرف می کند،فواید زیارت امام حسین،فضایل زیارت امام حسین،خاصیت زیارت امام حسین سلام الله علیه
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام