کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

زيارت امام حسين(ع) گناهان را محو می كند

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

زيارت امام حسين(ع) گناهان را محو می كند1) امام صادق(ع) فرمودند : زائر امام حسين(ع) گناهانش را پلى بر درب خانه‏اش قرار داده كه از آن عبور مى‏كند ، همان طورى كه يكى از شما وقتى از پل عبور نموديد آن را عقب سر مى‏گذاريد.

يعنى زيارت امام حسین(ع) سبب مى‏شود كه گناهان محو و زائل گردند.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه499)

..............

2) بشير دهان می گوید که : امام صادق(ع) درباره كسى كه به زيارت قبر امام حسين(ع) مى‏رود فرمودند: وى هنگامى كه از اهلش جدا مى‏شود ، به هر قدمى كه بر مى‏دارد گناهانش آمرزيده مى‏شود و سپس پيوسته به هر قدمى تقديس و تنزيه شده تا به قبر مطهر مى‏رسد وقتى به آنجا رسيد خداوند متعال او را خوانده و مى‏فرمايد: بنده من از من سوال كن تا به تو اعطاء كنم ، من را بخوان تا اجابتت نمايم ، از من طلب نما تا به تو بدهم ، حاجتت را از من بخواه تا برآورده نمايم. بشير دهان گفت که : امام صادق(ع) فرمودند: و حق است بر خدا كه آنچه بذل نموده را اعطاء فرمايد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه500)

..............

3) امام صادق(ع) فرمودند : خداوند متعال فرشتگانى دارد كه موكّل قبر مطهّر امام حسین(ع) مى‏باشند ، هنگامى كه شخص قصد زيارت امام حسین(ع) را مى‏نمايد ، خداوند گناهان او را به اين فرشتگان اعطاء نموده و در اختيار آنها مى‏گذارد ، وقتى وى قدم گذارد ، فرشتگان گناهان را محو مى‏كنند ، سپس وقتى قدم بعدى را برداشت حسنات او را مضاعف مى‏نمايند و پيوسته حسنات او را مضاعف كرده تا جايى كه بهشت را براى وى واجب مى‏گردانند ، سپس اطرافش را گرفته و تقديس و تنزيهش مى‏نمايند و سپس فرشتگان آسمان را نداء مى‏دهند كه زوّار حبيب حبيب خدا را تقديس و تنزيه نمائيد و وقتى زوّار غسل زيارت نمودند حضرت‏ محمّد رسول الله (ص) ايشان را نداء داده و مى‏فرمايد: اى مسافرين خدا بشارت باد شما را كه با من در بهشت همراه خواهيد بود. سپس اميرالمؤمنين علی(ع) ايشان را نداء داده و مى‏فرمايد: من ضامنم كه حوائج شما را برآورده و در دنيا و آخرت بلاء و محنت را از شما دور نمايم. پس از آن فرشتگان دور ايشان حلقه زده و از راست و چپ آنان را در بر گرفته تا به اهل و خويشاوندان خود بازگردند.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه502)

..............

4) امام صادق(ع) فرمودند : هنگامى كه از نزد قبر مطهّر امام حسين(ع) برگشتى ، منادى تو را مى‏خواهند كه اگر صدا و گفتارش را مى‏شنيدى تمام عمر خود را حاضر بودى نزد قبر مطهّر صرف و سپری نمائى. منادى مى‏گويد: اى بنده خوشا به حال تو، همانا غنيمت بردى و سالم برگشتى، تمام گناهان گذشته‏ات پاك گرديد پس از ابتدا عمل نما.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه503)

..............

5) امام کاظم(ع) فرمودند : كمترين ثواب و اجر به كسى كه امام حسين(ع) را در كنار فرات زيارت مى‏كند مشروط به اينكه حق و حرمت و ولايت آن جناب را بشناسد مى‏دهند اين است كه گناهان گذشته و آينده‏اش را مى‏آمرزند.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه503)

..............

6) امام صادق(ع) فرمودند : كسى كه مى‏خواهد روز قيامت در كرامت خداوند متعال باشد و شفاعت حضرت محمد رسول الله(ص) شاملش گردد ، پس بايد امام حسين(ع) را زيارت كند ، چون که بالاترين كرامت حقتعالى به وى رسيده و ثواب و اجر نيك به او داده مى‏شود و از گناهانى كه در زندگانى دنيا مرتكب شده وى را مورد سؤال و بازخواست قرار نمى‏دهند اگر چه گناهانش به تعداد ريگ‏هاى بيابان و به بزرگى كوه‏ هاى تهامه و به مقدار روى درياها باشد. امام حسین(ع) در حالى كشته شد كه: اوّلا: مظلوم بود. ثانيا: نفس و جسمش مقهور و مورد ستم قرار گرفته بود. ثالثا: خود و اهل بيت و اصحابش تشنه بودند.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه504)

..............

7) امام صادق(ع) فرمودند : كسى كه آن حضرت را صرفا براى خدا و به قصد قربت زيارت كند ، خداوند متعال‏ از گناهان رهايش نموده و او را همچون نوزادى كه مادر زائيده قرار مى‏دهد و در طول سفرش فرشتگان مشايعتش كرده و بالاى سرش بال‏هاى خود را گشوده و با اين حال او را همراهى كرده تا به اهلش باز گردد و نيز فرشتگان از خداوند مى‏خواهند كه او را بيامرزد و از اطراف و اكناف آسمان رحمت واسعه الهى او را فرا گرفته و فرشتگان نداء كرده و به وى مى‏گويند: پاك هستى و آن كس كه زيارتش نمودى نيز پاك و مطهّر است و پيوسته وى را بين اهل و خويشانش حفظش مى‏نمايند.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه507)
زيارت امام حسين،گناهان را محو می كند،محو گناهان،زيارت امام حسين گناهان را محو می كند،چه چیزی باعث محو گناهان می شود؟،چطور گناهان محو میشوند،روش محو کردن گناه،بهترین راه محو گناهان،چطور میشود گناهان را محو کرد؟
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام