کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

زيارت امام حسين(ع) معادل چند حج می باشد

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

زيارت امام حسين(ع) معادل چند حج می باشد1) امام صادق(ع) فرمودند : زيارت امام حسين(ع) معادل بيست حج ، بلكه برتر از بيست حج می باشد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه534)

................

2) امام صادق(ع) فرمودند : وقتى امام حسین(ع) را زيارت كردى ، خداوند متعال ثواب بيست و پنج حج برايت می نويسد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه535)

................

3) شخصی به نام شهاب میگوید که : امام صادق(ع) از من سؤال نموده و فرمودند: اى شهاب چند بار به حج رفته‏اى؟ عرض كردم: نوزده مرتبه . امام صادق(ع) فرمودند: آن را به بيست مرتبه تتميم و تكميل نما ، تا برايت آن‏ها را معادل يك زيارت امام حسين(ع) حساب كنند.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه536)

................

4) امام صادق(ع) فرمودند : كسى كه به زيارت قبر امام حسين(ع) برود ، در حالى كه به حق آن حضرت آگاه و مطّلع باشد ، مثل كسى است كه صد مرتبه همراه با رسول خدا(ص) حج بجا آورده باشد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه537)

................

5) امام صادق(ع) فرمودند : كسى كه امام حسين(ع) را زيارت كند ، خداوند متعال برايش هشتاد حج مقبول منظور مى‏دارد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه538)

................

6) موسى حضرمى می گوید که : امام صادق(ع) در ابتداء حكومت ابو جعفر عباسى (منصور دوانيقى لعنت الله علیه) وارد عراق شده و در نجف نزول اجلال فرمودند ، به من فرمودند: اى موسى، برو كنار جاده بزرگ بايست و منتظر باش كه عنقريب مردى از طرف قادسيّه خواهد آمد، هر گاه نزديك تو شد به وى بگو: يكى از فرزندان رسول خدا(ص) تو را مى‏خواند، او بزودى با تو خواهد آمد. موسى مى‏گويد: پس من به طرف جاده مزبور رفته و به آنجا رسيدم و كنار آن ايستاده و هوا بسيار گرم بود، پيوسته در آنجا ايستاده بودم بحدّى كه نزديك بود مخالفت كرده و برگشته و ملاقات با او را ترك كنم، در اين هنگام چشمم به چيزى خورد كه به جلو مى‏آيد و شبيه مردى است كه روى شترى نشسته، پس چشم به آن دوخته تا نزديك به من شد به او گفتم: اى مرد در اينجا يكى از فرزندان رسول خدا(ص) بود، و شما را مى‏خواند ايشان شما را به من معرفى كرده و پيام برايت فرستاده‏اند. مرد گفت: با هم به خدمتش برويم. موسى مى‏گويد: او را بردم تا به نزديك خيمه رسيديم، وى شترش را خواباند و درب خيمه ايستاد منتظر اذن دخول بود، پس حضرت از درون خيمه او را خواندند، اعرابى داخل خيمه شد و من نيز نزديك شده تا درب خيمه رسيده و سخن ايشان را مى‏شنيدم ولى آنها را نمى‏ديدم. امام صادق(ع) به وى فرمودند: از كجا آمدى؟ او گفت: از دورترين نواحى يمن. امام صادق(ع) فرمودند: تو از فلان و فلان مكان هستى؟ او عرض كرد: بلى من از فلان موضع مى‏باشم. امام صادق(ع) فرمودند: براى چه به اين صوب آمدى؟ عرض كرد: به قصد زيارت حضرت ابا عبد اللَّه الحسين(ع) آمدم. امام صادق(ع) فرمودند: تنها براى زيارت آمده و هيچ حاجت ديگرى نداشتى؟ عرض كرد: هيچ حاجتى نداشتم مگر آنكه به سر قبر مطهّر آن حضرت رفته و نماز آنجا خوانده و جنابش را زيارت كرده و سپس از حضرتش خداحافظى كرده و به اهل و خويشانم برگردم. امام صادق(ع) فرمودند: در زيارت آن حضرت چه مى‏بينيد؟ عرض كرد: در زيارتش بركت در عمر خود و اهل و اولاد و اموال و معايشمان بوده و حوائج و خواسته‏هايمان بر آورده شده و برطرف مى‏گردد. موسى مى‏گويد: امام صادق(ع) به وى فرمودند: اى برادر يمنى آيا از فضيلت زيارت آن حضرت بيشتر از اين برايت نگويم؟ آن مرد عرض كرد: اى پسر رسول خدا(ص) زيادتر بفرمائيد: امام صادق فرمودند: زيارت امام حسين(ع) معادل يك حج مقبول و پاكيزه‏اى است كه با رسول خدا(ص) انجام شود. آن مرد از اين گفتار تعجب كرد. امام صادق(ع) فرمودند: آرى، به خدا سوگند زیارت امام حسین(ع) معادل دو حجّ مقبول و پاكيزه‏اى است كه با رسول خدا(ص) انجام شود. آن مرد بر تعجبش افزوده شد ، پس بدين ترتيب امام صادق(ع) بر تعداد حج‏هاى مقبول مى‏افزودند تا اينكه در آخر فرمودند: زيارت امام حسین(ع) معادل با سى حجّ مقبول و پاكيزه‏اى است كه با رسول خدا(ص) انجام گيرد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه541)

................

7) شخصی به نام يزيد بن عبد الملك می گوید که : محضر مبارك امام صادق(ع) بودم ، پس گروهى كه بر درازگوش‏ها سوار بودند بر ما گذشتند. امام صادق(ع) به من فرمودند: اينها قصد كجا را دارند؟ عرض كردم: به زيارت قبور شهداء مى‏روند. امام صادق(ع) فرمودند: چه چيز ايشان را از زيارت غريب شهيد باز داشت؟ مردى از اهل عراق محضر مباركش عرض كرد: آيا زيارت آن حضرت (امام حسين(ع)) واجب است؟ امام صادق(ع) فرمودند: زيارت آن جناب از يك حجّ و عمره و يك عمره و يك حجّ بهتر است ، سپس امام صادق(ع) تعداد حجّ و عمره‏ها را زياد كرده تا بيست حجّ و بيست عمره شمردند ، و بعد امام صادق(ع) فرمودند: البتّه تمام آنها مقبول و مبرور باشند. راوى مى‏گويد: به خدا سوگند از محضرش مرخّص نشده بودم كه مردى آمد و حضورش رسيد و عرض كرد: من نوزده حجّ انجام داده‏ام ، از خداوند بخواهيد كه يك حجّ ديگر نصيبم شده‏ و بدين ترتيب تا عدد بيست كامل گردد. امام صادق(ع) فرمودند: آيا قبر امام حسين(ع) را زيارت كرده‏اى؟ آن مرد عرض كرد: خير. امام صادق(ع) فرمودند: زيارت امام حسین(ع) از بيست حجّ بهتر مى‏باشد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه543)

................

8) مسعدة بن صدقه می گوید که : محضر مبارك امام صادق(ع) عرض كردم : براى كسى كه قبر امام حسين(ع) را زيارت كند چه اجر و ثوابى است؟ امام صادق(ع) فرمودند: ثواب يك حجّى كه با رسول خدا(ص) بجا آورند مى‏باشد. راوى مى‏گويد: محضرشان عرضه داشتم: فدايت شوم، ثواب يك حجّ با رسول خدا(ص)؟!! امام صادق(ع) فرمودند: بلى بلكه ثواب دو حجّ. راوى مى‏گويد: عرض كردم: فدايت شوم، ثواب دو حجّ؟ امام صادق(ع) فرمودند: بلى بلكه ثواب سه حجّ ، و پيوسته تعداد حجّ‏ها را حضرت اضافه مى‏كردند تا به ده حجّ رسيدند. عرض كردم: فدايت شوم ، ثواب ده حجّ با رسول خدا(ص)؟!! امام صادق(ع) فرمودند: بلى بلكه ثواب بيست حجّ. عرض كردم: فدايت شوم، ثواب بيست حجّ؟! پس پيوسته عدد حجّ‏ها را بالا مى‏بردند تا به پنجاه حج رسيد و ديگر سكوت اختيار فرمودند.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه544)

................

9) عبد اللَّه قدّاح می گوید که : به محضر امام صادق(ع) عرض کردم : براى كسى كه به زيارت امام حسين(ع) رود در حالى كه به حق آن حضرت عارف و آگاه بوده و هيچ استكبار و استنكافى از زيارتش نداشته باشد چه اجر و ثوابى مى‏باشد؟ امام صادق(ع) فرمودند: براى او ثواب هزار حجّ و هزار عمره مقبول مى‏نويسند ، و اگر شقى بوده سعيد محسوبش مى‏كنند ، و پيوسته در رحمت خدا غوطه ور است.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه545)
حج،زيارت امام حسين،چند حج؟،معادل چند حج؟،معادل چند حج می باشد،زيارت امام حسين معادل چند حج می باشد،بهتر از حج،زيارت امام حسين بهتر از حج،ثواب زيارت امام حسين،فضیلت زيارت امام حسين،خواص زيارت امام حسين(ع)
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام