کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

زيارت امام حسين(ع) عمر را طولانى و روزى را زیاد می کند

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

زيارت امام حسين(ع) عمر را طولانى و روزى را زیاد می کندزيارت امام حسين(ع) عمر را طولانى کرده و روزى را فراخ نموده و ترك زیارت امام حسین(ع) عمر را كوتاه و روزى را تنگ می كند

1) امام باقر(ع) فرمودند : امر كنيد شيعيان ما را به زيارت قبر امام حسین(ع) ، چون که زيارت امام حسین(ع) ، رزق و روزى را زياد و عمر را طولانى كرده و امورى كه بدى و شر را جلب مى‏كنند دفع مى‏نمايد ، و زيارت امام حسین(ع) بر هر مؤمنى كه اقرار به امامت حضرتش از طرف حق تعالى دارد واجب و لازم است.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه495)

................

2) كسى كه سال بر او بگذارد و به زيارت قبر امام حسین(ع) نرود ، خداوند تبارك و تعالى يك سال از عمرش كسر مى‏كند ، و اگر بگويم پاره‏اى از شماها سى سال قبل از اجل و عمر طبيعى از دنيا مى‏روند هر آينه صادق مى‏باشم ، زيرا زيارت امام حسين(ع) را ترك مى‏كنيد ، بنا بر اين زيارت امام حسین(ع) را رها نكنيد ، تا حق تعالى عمر شما را زياد نموده و روزی تان را فراخ فرمايد .

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه496)

................

3) امام صادق(ع) فرمودند : كسى كه قبر امام حسين(ع) را زيارت نكند ، پس از خير كثير محروم مانده و از عمرش يك سال كسر مى‏شود.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه497)

................

4) امام صادق(ع) فرمودند : امام حسين(ع) را زيارت كنيد اگر چه در هر سال باشد ، زيرا هر كس به زيارتش رود در حالى كه به حق آن حضرت عارف بوده و منكر آن نباشد ، غير از بهشت هيچ عوض ديگرى ندارد و روزى و رزقش وسعت پيدا مى‏كند و در همين عالم خداوند متعال در ازاى زيارتى كه كرده به او در دنيا فرح و سرور قابل ملاحظه‏اى مى‏دهد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه497)

................

5) عبد الملك خثعمى می گوید که : امام صادق (ع) به من فرمودند : اى عبد الملك ، زيارت امام حسین(ع) را ترك مكن و ياران و اصحاب را به آن امر فرما ، زيرا حق تعالى بواسطه آن عمر تو را طولانى كرده و روزى و رزقت را واسع مى‏فرمايد ، در حال حيات سعيد و سعادتمندت نموده و نخواهى مرد مگر سعيد و تو را در زمره سعداء مى‏نويسد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه499)
زيارت امام حسين،زيارت امام حسين(ع)،عمر طولانى،روزى را زیاد می کند،روزی زیاد،زیاد شدن روزی،طولانی شدن عمر،طولانی شدن عمر انسان،روش طولانی شدن عمر،زيارت امام حسين عمر را طولانى می کند،زيارت امام حسين روزى را زیاد می کند
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام