اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

زیارت حضرت فاطمه زهرا(س) ، زیارت رسول الله(ص) است

زیارت حضرت فاطمه زهرا(س) ، زیارت رسول الله(ص) استرسول الله(ص) فرمودند :  هر کسی مرا پس از وفاتم زیارت کند ، گویی که در دوران زندگیم زیارت کرده است ، و هر که فاطمه(س) را زیارت کند ، گویی که مرا زیارت کرده است ، و هر که علی بن ابی طالب(ع) را زیارت کند گویی که فاطمه(س) را زیارت نموده است ، و هر که حسن(ع) و حسین(ع) را زیات کند گویی که علی بن ابیطالب(ع) را زیارت کرده ، و هر که فرزندان آن دو بزرگوار را زیارت کند گویی که خود آن دو بزرگوار را زیارت کرده است .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش حضرت فاطمه زهرا(س) - صفحه 414)
زیارت حضرت فاطمه،زیارت حضرت زهرا،زیارت حضرت فاطمه زهرا،زیارت رسول الله،زیارت پیامبر،زیارت پیغمبر،زیارت حضرت فاطمه و رسول الله،زیارت حضرت فاطمه و پیامبر،زیارت حضرت فاطمه و پیغمبر،زیارت حضرت فاطمه زهرا و رسول الله،زیارت حضرت فاطمه زهرا و پیامبر،زیارت حضرت فاطمه زهرا(س) و پیغمبر(ص)