کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

چند جمله کوتاه پیرامون امام حسن عسکری(ع)

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

چند جمله کوتاه پیرامون امام حسن عسکری(ع)1) قطب راوندی(ره) در کتاب (خرائج) از خدمتگزار امام حسن عسکری(ع) نقل کرده است که گفت: همواره می دیدم بالای سرِ امام حسن عسکری(ع) را نوری فرا گرفته که به طرف آسمان می درخشید در حالی که امام حسن عسکری(ع) خوابیده بودند .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام حسن عسکری(ع) - صفحه 715)

............

2) حمیری می گوید : امام حسن عسکری(ع) را دیدم که در بازار راه می رفت و برای آن حضرت سایه ای نبود .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام حسن عسکری(ع) - صفحه 716)

............

3) امام حسن عسکری(ع) در دوران کودکی در چاه آب افتاد ، این در حالی بود که امام هادی(ع) مشغول نماز بود ، خانم ها فریاد می زدند . وقتی امام هادی(ع) سلام نمازش را داد ، فرمودند : باکی نیست . در آن حال دیدند که آب تا لب چاه بالا آمده و امام حسن عسکری(ع) روی آب است و با آب بازی می کند .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام حسن عسکری(ع) - صفحه 769)

............

4) ابو هاشم جعفری می گوید: روزی امام حسن عسکری(ع) به من فرمودند : قبری ب (سرّ من رأی) أمان لأهل الجانبین . قبر من در سامرا ، برای هر دو طرف امان است .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام حسن عسکری(ع) - صفحه 770)

............

5) امام حسن عسکری(ع) فرمودند :  لیست العباده کثره الصیام والصلاه ، وإنّما العباده کثره التفکّر فی أمر اللَّه . عبادت و پرستش خداوند با زیادی نماز و روزه نیست ، بلکه عبادت همان تفکر زیاد در امر خداوند است .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام حسن عسکری(ع) - صفحه 776)

............

6) امام حسن عسکری(ع) فرمودند :  الغضب ، مفتاح کلّ شرّ . خشم و غضب کلید هر بدی است .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام حسن عسکری(ع) - صفحه 776)

............

7) امام حسن عسکری(ع) فرمودند :  أقلّ الناس راحه الحقود . کم آسایش ترین مردم ، کینه ورزان هستند .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام حسن عسکری(ع) - صفحه 776)

............

8) امام حسن عسکری(ع) فرمودند : خصلتان لیس فوقهما شی ء : الإیمان باللَّه ، ونفع الإخوان .  دو خصلت است که بالاتر از آن دو ، چیزی نیست : ایمان به خدا و نفع رساندن برای برادران .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام حسن عسکری(ع) - صفحه 776)

............

9) امام حسن عسکری(ع) فرمودند : التواضع نعمه لاتحسد علیها . تواضع و فروتنی نعمتی است که هرگز مورد حسادت واقع نمی شود .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام حسن عسکری(ع) - صفحه 776)

............

10) امام حسن عسکری(ع) فرمودند : من وعظ أخاه سرّاً فقد زانه ، ومن وعظه علانیه فقد شانه . هر کسی که در پنهانی برادر خویش را پند دهد ، او را آراسته . و هر کسی که در آشکار او را موعظه نماید ، در واقع او را زشت نموده است .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام حسن عسکری(ع) - صفحه 776)

............

11) امام حسن عسکری(ع) فرمودند : ما من بلیّه إلّا وللَّه فیها نعمه تحبط بها . هیچ بلایی نیست جز آن که خداوند متعال در کنار آن نعمتی قرار داده که آن را از بین می برد .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام حسن عسکری(ع) - صفحه 777)

............

12) امام حسن عسکری(ع) فرمودند : ما أقبح بالمؤمن أن تکون له رغبه تذلّه . چقدر زشت است که مؤمن میل و علاقه به چیزی داشته باشد که او را ذلیل و خوار سازد .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام حسن عسکری(ع) - صفحه 777)
امام حسن عسکری،جمله امام حسن عسکری،جملات امام حسن عسکری،جمله کوتاه از امام،جمله کوتاه از امام حسن عسکری،چند جمله کوتاه از امام،چند جمله کوتاه از امام عسکری،چند جمله کوتاه از امام حسن عسکری،جملات کوتاه،جملات کوتاه خوب،جملات کوتاه از امام،جملات کوتاه از امام حسن عسکری(ع)