اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

چرا پسر دو سهم و دختر یک سهم ارث می برد؟

چرا پسر دو سهم و دختر یک سهم ارث می برد؟ابوهاشم جعفری می گوید : روزی در خدمت امام حسن عسکری(ع) بودم که فهفکی از امام حسن عسکری(ع) پرسید : چرا زنِ بیچاره و ناتوان یک سهم ، ولی مرد قوی دو سهم ارث می برد؟ امام حسن عسکری(ع) فرمودند : لأنّ المرأه لیس علیها جهاد ولانفقه ولامعقله إنّما ذلک علی الرجال . چون زن نه تکلیف جهاد دارد ، و نه بارِ هزینه زندگی بر دوش اوست ، و نه دیه کسی را می پردازد ، ولی همه اینها بر عهده مردان است . ابوهاشم می گوید: من با خودم گفتم : شنیده بودم که همین پرسش را ابن ابی العوجاء از امام صادق(ع) پرسید و آن حضرت همین پاسخ را دادند . در این فکر بودم که امام حسن عسکری(ع) رو به من کردند و فرمودند : آری ، این پرسش ابن ابی العوجاء بود ، و اگر معنای پرسش یکی باشد ، پاسخ ما نیز یکی است .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام حسن عسکری(ع) - صفحه 768)
سهم پسر،سهم دختر،سهم پسران،سهم دختران،سهم پسر در ارث،سهم دختر در ارث،سهم پسران در ارث،سهم دختران در ارث،سهم پسر از ارث،سهم دختر از ارث،سهم پسران از ارث،سهم دختران از ارث،چرا پسر دو سهم،چرا پسر دو سهم؟،چرا دختر یک سهم،چرا پسر دو سهم ارث می برد،چرا پسر دو سهم ارث می برد؟،چرا پسر دو سهم و دختر یک سهم ارث می برد؟