اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

افشا کردن ترفند یک راهبان مسیحی ، توسط امام حسن عسکری(ع)

افشا کردن ترفند یک راهبان مسیحی ، توسط امام حسن عسکری(ع)سالی در سامرا ، در زمان امام حسن عسکری(ع) خشکسالی شد ، خلیفه به حاجب و اهل کشور دستور داد تا برای نماز استسقا (نماز طلب باران) به بیرون شهر بروند . مردم سه روز پشت سرهم برای نماز استسقا رفتند و دعا کردند ، ولی باران نبارید . روز چهارم جاثلیق به همراه مسیحیان و عدّه ای از راهبان به سوی صحرا رفتند ، در میان آنان راهبی بود ، همین که او دست بر دعا برداشت بارش باران از آسمان شروع شد ، وی روز دیگر نیز برای دعا به صحرا رفت ، باز هم باران بارید ، وقتی مردم این صحنه را دیدند ، به شک و تردید افتادند ، و از این امر در شگفت شده و به دین مسیحیت متمایل شدند . (این قضیّه به خلیفه رسید) وی ناگزیر از امام حسن عسکری(ع) که در آن موقع در زندان بود ، یاری طلبید ، او مأموری به نزد امام حسن عسکری(ع) فرستاد و آن حضرت را از زندان آزاد کرده و گفت : امّت جدّت را دریاب که هلاک شدند . امام حسن عسکری(ع) فرمودند : من فردا بیرون می روم و ان شاء اللَّه شکّ و تردید را از بین می برم . روز سوّم جاثلیق به همراه راهبان به سوی صحرا رفتند ، امام حسن عسکری(ع) نیز به همراه عدّه ای از یارانش به صحرا رفتند ، وقتی امام حسن عسکری(ع) چشمش به راهب افتاد و دید که دستش را برای دعا بلند نموده به یکی از غلامانش دستور داد تا دست راست او را نگهدارد و آنچه میان انگشتانش است ، بگیرد . غلام ، طبق فرمایش امام حسن عسکری(ع) دست او را نگهداشت و از میان دو انگشت سبابّه اش استخوان سیاهی گرفت . امام حسن عسکری(ع) آن را گرفت ، آنگاه به راهب فرمودند : اکنون دعا کن و طلب باران نما ، راهب شروع به دعا کرد ، آسمان ابری بود ، ولی ابرها پراکنده شده و آفتاب درخشان آشکار گشت . خلیفه ، از امام حسن عسکری(ع) پرسید : ای ابا محمّد(ع) ، این استخوان چیست؟ امام حسن عسکری(ع) فرمودند : هذا رجل مرّ بقبر نبیّ من الأنبیاء فوقع إلی یده هذا العظم ، وما کشف من عظم نبیّ إلّا وهطلت السماء بالمطر . این شخص از کنار قبر یکی از پیامبران عبور نموده و این استخوان را از قبر آن پیامبر بدست آورده ، و استخوان هیچ پیامبری در پیشگاه خدا ظاهر نمی شود مگر آن که به زودی از آسمان باران می بارد .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام حسن عسکری(ع) - صفحه 761)
مسیحی،راهبان مسیحی،ترفند مسیحی،ترفند راهبان،ترفند یک راهبان،ترفند یک مسیحی،افشا کردن،افشا کردن ترفند،افشا کردن یک ترفند،افشا کردن یک راهبان،افشا کردن یک مسیحی،افشا کردن ترفند یک راهبان،افشا کردن ترفند یک مسیحی،افشاگری توسط امام،افشاگری توسط امام حسن عسکری،افشا کردن ترفند توسط امام حسن عسکری،افشا کردن ترفند یک راهبان توسط امام،افشا کردن ترفند یک مسیحی توسط امام،افشا کردن ترفند یک راهبان مسیحی توسط امام،افشا کردن ترفند یک راهبان مسیحی توسط امام حسن عسکری(ع)