قلم ، خود به خود روی کاغذ حرکت کرد

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

قلم ، خود به خود روی کاغذ حرکت کردابو هاشم می گوید : خدمت امام حسن عسکری(ع) رسیدم ، آن حضرت مشغول نوشتن نامه ای بود ، همین که وقت نماز فرا رسید ، نامه را رها کرد و به نماز پرداخت ، دیدم قلم خود بخود روی آن کاغذ حرکت کرد و بقیّه نامه را نوشت تا به آخر رسید . من از مشاهده این معجزه به سجده افتادم ، و امام حسن عسکری(ع) وقتی نماز را به پایان رسانید ، قلم را به دست گرفت و به مردم اجازه ملاقات داد .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام حسن عسکری(ع) - صفحه 707)
قلم،کاغذ،خود به خود،قلم و کاغذ،کاغذ و قلم،خود به خود روی کاغذ حرکت کرد،قلم خود به خود روی کاغذ حرکت کرد،معجزه قلم،معجزه کاغذ،معجزه قلم و کاغذ،معجزه کاغذ و قلم،قلم امام،قلم امام حسن عسکری،روی کاغذ حرکت کرد