همسایه بد ، در کلام امام حسن عسکری(ع)

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

همسایه بد ، در کلام امام حسن عسکری(ع)امام حسن عسکری(ع) فرمودند : من الفواقر الّتی تقصم الظهر : جار إن رأی حسنه أخفاها ، وإن رأی سیّئه أفشاها . از مصیبت هایی که کمر انسان را می شکند : همسایه ای است که اگر خوبی ببیند می پوشاند ، و اگر بدی ببیند آن را آشکار می نماید .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام حسن عسکری(ع) - صفحه 772)

همسایه،همسایه بد،همسایه در کلام امام حسن عسکری،همسایه بد در کلام امام حسن عسکری،همسایه و امام حسن عسکری،امام حسن عسکری و همسایه،همسایه بد و امام حسن عسکری،امام حسن عسکری و همسایه بد،روایت همسایه بد،روایات همسایه بد،حدیث همسایه بد،احادیث همسایه بد،روایات در مورد همسایه،احادیث در مورد همسایه،روایات در مورد همسایه بد،احادیث در مورد همسایه بد