اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

خبر دادن امام حسن عسکری(ع) از بچه دار شدن و دختر شدن نوزاد

خبر دادن امام حسن عسکری(ع) از بچه دار شدن و دختر شدن نوزادجعفر بن محمد بن موسی می گوید : من در سامراء کنار خیابانی نشسته بودم ، امام حسن عسکری(ع) در حالی که سوار بر مرکبی بودند از آنجا عبور فرمودند ، من علاقه زیادی داشتم که دارای فرزندی باشم ، با خودم گفتم: آیا می شود من هم دارای فرزندی باشم ؟ ، در این حال که امام حسن عسکری(ع) از کنار من عبور می کردند ، با سر مبارکشان اشاره فرمودند : آری . با خودم گفتم: آیا پسر می شود ؟ امام حسن عسکری(ع) با سر مبارکش اشاره نمودند : نه . پس از آن همسرم حامله شد و برای من دختری به دنیا آورد .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام حسن عسکری(ع) - صفحه 767)
خبر دادن امام عسکری،خبر دادن امام حسن عسکری،بچه دار شدن،دختر شدن،دختر شدن نوزاد،خبر دختر شدن نوزاد،خبر دختر شدن نوزاد،خبر بچه دار شدن،خبر دادن بچه دار شدن،خبر دادن از بچه دار شدن،بچه دار شدن و امام حسن عسکری،امام حسن عسکری و بچه دار شدن،خبر دادن امام حسن عسکری از بچه دار شدن،خبر دادن امام حسن عسکری از دختر شدن نوزاد