ماهی گرفتن امام حسن عسکری(ع)

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ماهی گرفتن امام حسن عسکری(ع)ابن جریر می گوید : به امام حسن عسکری(ع) عرض کردم : معجزه ویژه ای را به من نشان بده تا برای دیگران بازگو کنم . امام حسن عسکری(ع) فرمودند : یابن جریر ، لعلّک ترتدّ . ای پسر جریر، گویا دچار شک و تردید شده ای . سه بار برای آن حضرت سوگند یاد کردم ، آنگاه دیدم امام حسن عسکری(ع) از جایگاه نماز خود پائین رفت و در زمین ناپدید گردید ، و پس از مدتی برگشت و ماهی بزرگی در دست داشت ، و فرمودند : جئتک به من البحر السابع . این ماهی را از دریای هفتم آورده ام . ابن جریر می گوید : آن را گرفتم و با خود به مدینه السلام بردم ، و با آن از دوستان و آشنایان خود پذیرایی کردم .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام حسن عسکری(ع) - صفحه 716)
ماهی گرفتن،ماهی گیری،ماهی گرفتن امام،ماهی گیری امام،ماهی گرفتن امام عسکری،ماهی گرفتن امام حسن عسکری،ماهی گیری امام عسکری،ماهی گیری امام حسن عسکری،ماهی و امام حسن عسکری،امام حسن عسکری و ماهی،امام حسن عسکری و ماهی گرفتن،امام حسن عسکری و ماهی گیری