اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ناگهان دیدم امام حسن عسکری(ع) به طرف آسمان بالا رفت

ناگهان دیدم امام حسن عسکری(ع) به طرف آسمان بالا رفتحسین بن حمدان می گوید : به همراه عدّه ای از برادران ، مولا و سرور خود امام حسن عسکری(ع) را دیدار کردیم ، من با خودم گفتم : دوست دارم از فضیلت و برتری آقایم امام حسن عسکری(ع) دلیل روشن و آشکاری را مشاهده کنم که چشمم را روشن سازد . ناگهان دیدم امام حسن عسکری(ع) به طرف آسمان بالا رفت ، به طوری که کرانه آسمان را پر کرد ، به همراهانم گفتم: آیا می بینید آنچه را من می بینم؟ گفتند : چه چیزی را ؟ تا اشاره کردم ناگهان امام حسن عسکری(ع) به شکل اولیّه خود برگشتند و داخل مسجد شدند .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام حسن عسکری(ع) - صفحه 714)
آسمان،طرف آسمان،به طرف آسمان،به طرف آسمان بالا رفت،آسمان و امام حسن عسکری،امام حسن عسکری و آسمان،آسمان رفتن امام حسن عسکری،امام حسن عسکری و آسمان رفتن،امام حسن عسکری و به آسمان رفتن،به آسمان رفتن امام حسن عسکری،به طرف آسمان رفتن امام حسن عسکری،به سمت آسمان رفتن امام حسن عسکری،ناگهان دیدم،ناگهان دیدم امام حسن عسکری،امام حسن عسکری به طرف آسمان بالا رفت