اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

نهی از افکار مشرکین و دوگانه پرستان توسط امام حسن عسکری(ع)

نهی از افکار مشرکین و دوگانه پرستان توسط امام حسن عسکری(ع)محمد بن ربیع می گوید : با یکی از مشرکین و دوگانه پرستان در اهواز برخورد کردم ، بعضی از گفتار او به دلم نشسته بود ، سپس به سامراء رفتم ، در کنار خانه احمد بن خضیب نشسته بودم که امام حسن عسکری(ع) از دار الخلافه به طرف من آمد ، نگاهی به من نمود و با انگشت سبّابه (انگشتی که میان دو انگشت ابهام و وسطی قرار دارد) اشاره کردند و فرمودند : (أحد أحد فرد) . یگانه است ، یگانه است ، یکتاست . وقتی امام حسن عسکری(ع) این جمله را فرمودند ، من از هیبت گفتارش بیهوش شدم و بر زمین افتادم .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام حسن عسکری(ع) - صفحه 715)
مشرکین،افکار مشرکین،دوگانه،دوگانه پرستان،نهی از مشرکین،نهی از افکار مشرکین،نهی از دوگانه،نهی از دوگانه پرستان،نهی از افکار دوگانه،نهی از افکار دوگانه پرستان،مشرکین و امام حسن عسکری،امام حسن عسکری و مشرکین،دوگانه پرستان و امام حسن عسکری،امام حسن عسکری و دوگانه پرستان