اوصاف امام حسن عسکری(ع)

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

اوصاف امام حسن عسکری(ع)قطب راوندی(ره) گوید : امام حسن عسکری(ع) اخلاق شریفش مانند اخلاق جدّش رسول خدا(ص) بودند ، چهره مبارک امام حسن عسکری(ع) گندمگون و قامتی زیبا و بدنی مناسب داشتند ، سن و سال او کم بود ولی هیبت و عظمت بسیاری داشتند ، همگان او را تعظیم می کردند ، حتی مخالفین به خاطر فضل و دانشی که داشت به ناچار در مقابل او سر فرود می آوردند ، و به خاطر پاکی و پاکدامنی و زهد و عبادت و راستی و درستی و شایستگی او را مقدّم می داشتند . و آن حضرت بسیار بزرگوار ، شریف ، دانشمند و بخشنده بودند ، بار سنگین مشکلات را به دوش می گرفتند ، و هرگز در برابر سختی ها از خود ضعف و سستی نشان نمی دادند .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام حسن عسکری(ع) - صفحه 716)
اوصاف امام عسکری،اوصاف امام حسن عسکری،اوصاف حسن عسکری،اوصاف حضرت حسن عسکری،اوصاف عسکری،اوصاف حضرت عسکری،امام حسن عسکری و اوصافش،اوصاف امام حسن عسکری چیست،اوصاف امام حسن عسکری چیست؟،اوصاف امام حسن عسکری چیه،اوصاف امام حسن عسکری چیه؟،توضیح در مورد اوصاف امام حسن عسکری،پیرامون اوصاف امام حسن عسکری،درباره اوصاف امام حسن عسکری،در مورد اوصاف امام حسن عسکری(ع)