اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

پاسخ امام حسن عسکری(ع) به شخصی که درباره اهلبیت(ع) غلو می کرد

پاسخ امام حسن عسکری(ع) به شخصی که درباره اهلبیت(ع) غلو می کردادریس بن زیاد می گوید : من درباره اهل بیت(ع) غلو می کردم ، روزی برای دیدار امام حسن عسکری(ع) به (عسکر) رفتم ، بر اثر سختی و خستگی راه خود را روی سکوی حمام انداخته و خوابیدم و چیزی نفهمیدم ، تا اینکه احساس کردم کسی مرا با چوب دستی خود می زند ، بیدار شدم و دیدم امام حسن عسکری(ع) است ،امام حسن عسکری(ع) بر مرکبی سوار گشته و غلامان در اطراف او هستند ، از جا برخاستم و قدم های مبارک او را بوسیدم ، اول جمله ای که به من گفتند این بود که فرمودند :ای ادریس (بَلْ عِبادٌ مُکْرَمُون ، لایَسْبِقُونَه بِالْقَوْل وَهُمْ بِأمْرِه یَعْمَلُون) (سوره انبیاء ، آیه26 و 27) ، (آن گونه که تو می اندیشی نیست ) ، (بلکه آنها بندگان گرامی و مقرّب خداوند می باشند که در گفتار بر او پیشی نمی گیرند و همواره به فرمان او عمل می کنند) . ادریس بن زیاد می گوید که عرض کردم : ای مولای من ، همین مقدار کافی است ، و همانا آمده بودم که از شما همین را سؤال کنم ، آنگاه امام حسن عسکری(ع) مرا رها کردند و رفتند .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد1 - بخش امام حسن عسکری(ع) - صفحه 715)
غلو،غلو کردن،پاسخ امام حسن عسکری،غلو درباره اهلبیت،غلو کردن درباره اهلبیت،غلو کردن در مورد اهلبیت،غلو کردن برای اهلبیت،امام حسن عسکری و غلو،غلو و امام حسن عسکری،غلو کنندگان و امام حسن عسکری،امام حسن عسکری و غلو کنندگان،اهل غلو و امام حسن عسکری،امام حسن عسکری و اهل غلو،پاسخ امام حسن عسکری به اهل غلو،پاسخ امام حسن عسکری به غلو کنندگان،شخصی که درباره اهلبیت غلو می کرد،شخصی که درباره ائمه غلو می کرد،شخصی که درباره امام غلو می کرد،جواب امام حسن عسکری به اهل غلو