تعریفی از زندگی در کلام امام حسن عسکری(ع)

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

تعریفی از زندگی در کلام امام حسن عسکری(ع)امام حسن عسکری(ع) فرمودند : إنّکم فی آجال منقوصه ، وأیّام معدوده ، والموت یأتی بغته ، من یزرع خیراً یحصد غبطه ، ومن یزرع شرّاً یحصد ندامه ، لکلّ زارع ما زرع ، لا یسبق بطی ء بحظّه ، ولایدرک حریص ما لم یقدّر له ، من اُعطی خیراً فاللَّه أعطاه ، ومن وقی شرّاً فاللَّه وقاه . زندگی شما مدّتی محدود و روزهای معیّن است ، و مرگ ناگهانی می رسد . هر کسی که خیری بکارد محصول آن غبطه دیگران است ، و هر کسی که شرّ و بدی بکارد محصول آن ندامت و پشیمانی است . (آری) هر زارعی ، کشت خود را درو می کند . کسی که برای روزی کُند حرکت می کند ، کسی برای گرفتن بهره او ، از او سبقت نمی گیرد ، و آن کسی که برای بدست آوردن آن ، حرص می ورزد ، آنچه بر او مقدّر نشده بدست نمی آورد . هر کسی که به او خیری عطا شود ، در واقع خداوند عطا فرموده ، و هر که از شرّ و بدی نگاه داشته شود ، در واقع خداوند او را حفظ کرده است .

(القطره - سید احمد مستنبط(ره) - جلد2 - بخش امام حسن عسکری(ع) - صفحه 776)
تعریف از زندگی،تعریفی از زندگی،تعریف کردن از زندگی،کلام امام حسن عسکری،در کلام امام حسن عسکری،زندگی در کلام امام عسکری،زندگی در کلام امام حسن عسکری،تعریفی از زندگی در کلام امام عسکری،تعریفی از زندگی در کلام امام حسن عسکری،امام حسن عسکری و زندگی،زندگی و امام حسن عسکری(ع)