نگاهی مختصر به حديث منزلت
راويان حديث منزلت و تواتر اين حديث
متن حديث منزلت در منابع اهل سنت - بخاری و مسلم
متن حديث منزلت در منابع اهل سنت - صحاح سته و غيره
حديث منزلت دليل بر چيست؟ - حضرت هارون در قرآن
دلالت های حديث منزلت
حديث منزلت بيانگر خلافت اميرالمومنين علی عليه السلام
شبهه1:آيا علی(ع) در همه جهات شبيه هارون است
شبهه2:آيا اين حديث فقط مربوط به شرايط خاصی بوده
شبهه3:آيا حديث منزلت،فقط مربوط به جنگ تبوک بوده
موارد بيان حديث منزلت - منحصر به جنگ تبوک نبوده
چکيده دلالت حديث منزلت بر خلافت علی عليه السلام
تحريف حديث منزلت
جعل حديث منزلت برای شيخين - ابوبکر و عمر
رد حديث منزلت توسط مغرضان

تحريف حديث منزلت‏

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

تحريف حديث منزلت

برخى از مغرضان اهل تسنّن، آن گاه كه از راه علمى نتوانسته‏اند اشكالى بر حديث منزلت وارد كنند، از روش‏هاى غير علمى بهره جسته‏اند.
تحريف حديث منزلت‏
نخستين راهى كه پس از اشكال‏هاى واهى و شكست خورده برمى‏گزينند، همان تحريف حديث است.
آنان پس از آن كه ملاحظه كردند كه اشكال‏هاى بى‏موردشان در سندهاى حديث و دلالت‏هاى آن بى‏فايده است، به تحريف حديث روى آوردند؛ از جمله يكى از ناصبى‏ها كه چاره‏اى جز تحريف حديث نديده؛ به اين كار دست زده است؛ ولى چه كار زشتى و چه تحريف بدى كرده است. او به گونه‏اى اين حديث را تحريف كرده كه كافران‏ چنين نمى‏كنند.
به شرح حال حريز بن عثمان در تاريخ بغداد، خطيب بغدادى و هم چنين به كتاب‏ تهذيب التهذيب‏ ابن حجر عسقلانى مراجعه كنيد.
آن‏ها از حريز چنين نقل مى‏كنند. حريز مى‏گويد: روايتى را كه مردم از پيامبر صلى اللَّه عليه وآله‏ نقل مى‏كنند كه به على گفته: «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى»؛ اين سخن درست است. اما شنونده اشتباه شنيده است.
راوى پرسيد: مگر چطور بوده است؟
گفت: اين حديث چنين است:
أنت مني بمنزلة قارون من موسى‏ [!!]
پرسيدم: از چه كسى اين طور نقل مى‏كنى؟
گفت: شنيدم كه وليد بن عبدالملك بر فراز منبر آن را نقل مى‏كرد. «1» به راستى نظر شما در مورد اين شخص و راويان اين روايت چيست؟
ولى با تأسّف بسيار، همين حريز از كسانى است كه بُخارى در صحيح‏ خود بر او اعتماد نموده و احاديثش را نقل كرده است. از طرفى تمامى نگارندگان كتاب‏هاى صحيح اهل تسنن- جز صحيح‏ مسلم- او را پذيرفته و روايتش را تصحيح نموده و از او نقل كرده‏اند!
در نقلى آمده است: هنگامى كه از احمد بن حنبل درباره اين شخص پرسيدند گفت: مورد اعتماد است، مورد اعتماد است، مورد اعتماد است!
اين در حالى است كه در شرح حال حريز اين گونه نوشته‏اند: او هميشه به على‏ عليه السلام‏ فحش مى‏داد و با تمام توان به آن حضرت مى‏تاخت و ظلم مى‏كرد [!]
عالمان اهل سنّت تصريح كرده‏اند كه حريز ناصبى بوده و همواره مى‏گفته: من على را دوست ندارم، چون پدران مرا كشته است.
وى همواره مى‏گفته: امام ما (معاويه) براى ما و امام شما (على) براى خودتان. او در هر صبح و شام هفتاد مرتبه على را لعن مى‏كرده است [!]
و موارد ديگرى از اين قبيل كه از او نقل شده است؛ امّا با تمام اين تفاصيل، اهل سنّت روايت او را صحيح مى‏دانند، احمد بن حنبل سه بار مى‏گويد كه او مورد اعتماد است و بخارى و همه نگارندگان كتاب‏هاى صحيح- جز مسلم- از او روايت مى‏كنند.
آرى، از اين رو پژوهشگر آزادانديش مى‏فهمد كه آنان بر چه معيارها و ضوابطى در تصحيح حديث و اثبات وثاقت راوى اعتماد مى‏كنند، و با على‏ عليه السلام‏ و خاندانش‏ عليهم السلام‏ چگونه رفتار مى‏كنند.
______________________________
(1). تاريخ بغداد: 8/ 268، حديث 4365، تهذيب التهذيب: 2/ 209.

نگاهي به حديث منزلت - آيت الله سيد علي حسيني ميلاني
تحریف حدیث منزلت‏،حدیث منزلت تحریف،تحریف در حدیث منزلت،حدیث منزلت تحریف شده،تحریف شدن حدیث منزلت،تحریف حدیث،تحریف کردن حدیث منزلت،تحریف شدن حدیث منزلت
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام