12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1

12بند محتشم کاشانی

کای مونس شکسته دلان حال ما ببین
ما را غریب و بی کس و بی آشنا ببین
اولاد خویش را که شفیعان محشرند
در ورطه ی عقوبت اهل جفا ببین
در خلد ، بر حجاب دو کون آستین فشان
وندر جهان مصیبت ما بر ملا ببین
نی ، ني ورا چو ابر خروشان به کربلا
طغیان سیل فتنه و موج بلا ببین
تن های کشتگان همه در خاک و خون نگر
سرهای سروران همه بر نیزه ها ببین
آن سر که بود بر سر دوش نبی (ص) مدام
یک نیزه اش ز دوش مخالف جدا ببین
آن تن که بود پرورشش در کنار تو
غلطان به خاک معرکه ی کربلا ببین
یا بضعةالرسول ز ابن زیاد ، داد
کو خاک اهل بیت رسالت ، به باد داد
10
12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12بند محتشم کاشانی

1
کای مونس شکسته دلان حال ما ببین،ما را غریب و بی کس و بی آشنا ببین،اولاد خویش را که شفیعان محشرند،در ورطه ی عقوبت اهل جفا ببین،سرهای سروران همه بر نیزه ها ببین،یک نیزه اش ز دوش مخالف جدا ببین،غلطان به خاک معرکه ی کربلا ببین

اشعار ترکيب بند محتشم کاشانی

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام