اشعار ترکيب بند محتشم کاشانی

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم
محتشم،محتشم کاشانی،اشعار محتشم،اشعار محتشم کاشانی،ترکیب بند محتشم کاشانی،ترکیب بند محتشم،مرحوم محتشم کاشانی،شعر،شعر باز این چه شورش است،باز این چه شورش است،نوحه و عزا،ماتم،این کشته فتاده
12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1

12بند محتشم کاشانی

باز این چه شورش است که در خلق عالم است
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین
بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است
این صبح تیره باز دمید از کجا کزو
کار جهان و خلق جهان جمله در هم است
گویا طلوع میکند از مغرب آفتاب
کاشوب در تمامی ذرات عالم است
گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست
این رستخیز عام که نامش محرم است
در بارگاه قدس که جای ملال نیست
سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است
جن و ملک بر آدمیان نوحه میکنند
گویا عزای اشرف اولاد آدم است
خورشید آسمان و زمین نور مشرقین
پروردهی کنار رسول خدا حسین
1
12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

12بند محتشم کاشانی