خاموش محتشم،خاموش محتشم که دل سنگ آب شد،بنیاد صبر و خانه ی طاقت خراب شد،خاموش محتشم که ازین حرف سوزناک،مرغ هوا و ماهی دریا کباب شد،خاموش محتشم که ز ذکر غم حسین،جبریل را ز روی پیامبر حجاب شد،تا چرخ سفله بود خطائی چنین نکرد

اشعار ترکيب بند محتشم کاشانی

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم
11
خاموش محتشم که دل سنگ آب شد
بنیاد صبر و خانه ی طاقت خراب شد
خاموش محتشم که ازین حرف سوزناک
مرغ هوا و ماهی دریا کباب شد
خاموش محتشم که ازین شعر خون چکان
در دیده ی اشک مستمعان خون ناب شد
خاموش محتشم که ازین نظم گریه خیز
روی زمین به اشک جگرگون پر آب شد
خاموش محتشم که فلک بس که خون گریست
دریا هزار مرتبه گلگون حباب شد
خاموش محتشم که به سوز تو آفتاب
از آه سرد ماتمیان ماهتاب شد
خاموش محتشم که ز ذکر غم حسین
جبریل را ز روی پیامبر حجاب شد
تا چرخ سفله بود خطائی چنین نکرد
بر هیچ آفریده جفائی چنین نکرد
12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12بند محتشم کاشانی

1
12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1

12بند محتشم کاشانی

کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام