12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1

12بند محتشم کاشانی

3
کاش آن زمان سرادق گردون نگون شدی
وین خرگه بلند ستون ، بیستون شدی
کاش آن زمان درآمدی ، از کوه تا به کوه
سیل سیه که روی زمین قیرگون شدی
کاش آن زمان ز آه جهان سوز اهل بیت
یک شعله ، برق خرمن گردون دون شدی
کاش آن زمان که این حرکت کرد آسمان
سیماب وار ، گوی زمین ، بی سکون شدی
کاش آن زمان که پیکر او شد درون خاک
جان جهانیان همه از تن ، برون شدی
کاش آن زمان که کشتی آل نبی شکست
عالم تمام ، غرقه دریای خون شدی
آن انتقام گر نفتادی ، به روز حشر
با این عمل ، معامله ی دهر چون شد
آل نبی (ص) ، چو دست تظلم برآورند
ارکان عرش را ، به تلاطم درآورند
12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12بند محتشم کاشانی

1
کاش آن زمان سرادق گردون نگون شدی،وین خرگه بلند ستون ، بیستون شدی،کاش آن زمان درآمدی ، از کوه تا به کوه،کاش آن زمان ز آه جهان سوز اهل بیت،سیماب وار ، گوی زمین ، بی سکون شدی،کاش آن زمان که پیکر او شد درون خاک،کاش آن زمان که کشتی آل نبی شکست،آل نبی (ص) ، چو دست تظلم برآورند،ارکان عرش را ، به تلاطم درآورند

اشعار ترکيب بند محتشم کاشانی

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام