کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره اعراف چیست؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ثواب و خواص و فضیلت سوره اعراف چیست؟


1) رسول الله(ص) فرمودند: کسی که (سوره اعراف) را بخواند ، خداوند در روز قیامت بین و او شیطان مانعی قرار می دهد ، و همچنین رفیق حضرت آدم(ع) قرار می گیرد.
(مستدرک الوسائل، محدث نوری، جلد4، صفحه39)
................
2) امام صادق(ع) فرمودند: هر کسی (سوره اعراف) را در هر ماه بخواند ، در روز قیامت از کسانی خواهد بود که برای آنها خوفی نیست و غمگین نمی شوند ، و چنانچه در هر جمعه (سوره اعراف) را قرائت کند ، از کسانی خواهد بود که در روز قیامت در مقام حساب حاضر نمی شود ، آگاه باشید در (سوره اعراف) آیات محکمی وجود دارد ، پس قرائت (سوره اعراف) را ترک نکنید ، زیرا آن در روز قیامت به نفع قرائت کننده آن شهادت می دهد.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه154)
................
3) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی (سوره اعراف) را با گلاب و زعفران بنویسد و به همراه داشته باشد ، تا وقتی که این نوشته با اوست ، به اذن خداوند هیچ درنده و دشمنی به او نزدیک نمی شود.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه154)
اعراف،سوره اعراف،ثواب اعراف،فضیلت اعراف،خواص اعراف،ثواب سوره اعراف،فضیلت سوره اعراف،خواص سوره اعراف،اعراف قرآن،اعراف قرآن،فایده اعراف،فواید اعراف،فایده سوره اعراف،فواید اعراف،فواید سوره اعراف،روایات سوره اعراف،احادیث سوره اعراف
ثواب و خواص و فضیلت سوره اعراف چیست؟