کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره انسان چیست؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ثواب و خواص و فضیلت سوره انسان چیست؟


1) رسول الله(ص) فرمودند: هر كسی (سوره انسان) را قرائت نماید ، پاداش او بهشت و حوریان بهشتی خواهد بود.

(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد10، صفحه206)

............

2) امام صادق(ع) فرمودند: هر كسی (سوره انسان) را قرائت نماید ، خداوند او را با تعداد زیادی از حوریان بهشتی تزویج نماید و در سرای باقی با رسول الله(ص) خواهد بود.

(ثواب الأعمال،شیخ صدوق، صفحه 121)

............

3) امام رضا(ع) در نماز صبح روز دوشنبه و پنجشنبه ، در ركعت اول سوره حمد و انسان و در ركعت دوم بعد از حمد سوره غاشیه را قرائت می نمود و می فرمودند: هر كسی در نماز صبح روز دوشنبه و پنجشنبه اینگونه نماز بخواند خداوند در این دو روز ایشان را از شرور در امان می دارد.

(من لا یحضره الفقیه،شیخ صدوق،جلد1،صفحه308)

............

4) امام صادق(ع) فرمودند: من ضامنم برای هر یك از شیعیانم كه در نماز صبح روز پنجشنبه (سوره انسان) را بخواند و اگر در آن شب یا روز بمیرد با امنیت و بدون حساب از گناهانی كه انجام داده وارد بهشت می شود و دیوان حسابرسی برای او باز نمی شود و در قبر از او پرسشی نخواهد شد و اگر زنده بود در حفظ و امان الهی است و آفات دنیا از او برداشته می شود و چیزی از جنبنده های زمینی تا پنجشنبه بعد به او آسیبی نمی رساند.

(الاصول السته عشر،صفحه3)

............

5) رسول الله(ص) فرمودند: هر كسی بر قرائت (سوره انسان) مداومت ورزد ، اگر روحش ضعیف باشد دارای قدرت روحی می شود ، و اگر (سوره انسان) را بنویسند و پس از شستن، آب شسته شده آن را بنوشند برای درد قلب سودمند است و تنش سلامت می یابد و بیماری هایش خوب می شود.

(تفسیر برهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه543)

............

6) امام صادق(ع) فرمودند: قرائت (سوره انسان) موجب تقویت و نیرومندی روح و قوی شدن اعصاب و آرامش یافتن اضطراب مفید است و اگر كسی كه در قرائت آن ضعیف است و نمی تواند آن را بخواند ، (سوره انسان) را بنویسد و پس از شستن آب آن را بنوشد ، از ضعف نفس جلوگیری می كند و نتیجه بخش است.

(تفسیر برهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه543)
انسان،سوره انسان،ثواب انسان،فضیلت انسان،خواص انسان،ثواب سوره انسان،فضیلت سوره انسان،خواص سوره انسان،سوره امام حسین،سور امام حسین،مانسان قرآن،انسان قرآن،فایده انسان،فواید انسان،فایده سوره انسان،فواید انسان،فواید سوره انسان،روایات سوره انسان،احادیث سوره انسان
سوره انسان
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام