سوره کافرون

ثواب و خواص و فضیلت سوره کافرون چیست؟

ثواب و خواص و فضیلت سوره (کافرون) چیست؟

1) امام صادق(ع) فرمودند: ثواب تلاوت (سوره کافرون) برابر با تلاوت یک چهارم قرآن است.
(ثواب الأعمال،شیخ صدوق، صفحه 127)
................
2) امام صادق(ع) فرمودند: هر كسی (سوره كافرون) و (سوره اخلاص) را در نمازهای واجب خود بخواند خداوند او و پدر و مادر و فرزندانش را می آمرزد ، و اگر از اشقیا باشد نامش در فهرست سعادتمندان قرار می گیرد ، و خداوند او را خوشبخت زنده می دارد و شهید می میراند و شهید محشور می كند.
(ثواب الأعمال،شیخ صدوق، صفحه 127)
................
3) امام صادق(ع) فرمودند: هر كسی در هنگام خواب (سوره كافرون) و (سوره اخلاص) را بخواند ، خداوند برای او امان نامه از شرک می نویسد.
(اصول کافی،شیخ کلینی، جلد2، صفحه626)
................
4) امام صادق(ع) فرمودند: هر كسی (سوره كافرون) را در (شب جمعه) صد مرتبه قرائت نماید ، رسول الله(ص) را در خواب خواهد دید.
(مستدرک الوسائل،محدث نوری، جلد6، صفحه371)
................
5) رسول الله(ص) فرمودند: هر كسی (سوره كافرون) را تلاوت نماید ، شیاطین از او دور شده ، و از سختی های بزرگ روز قیامت در عافیت می باشد.
(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد10، صفحه552)
................
6) رسول الله(ص) فرمودند: هر كسی هنگام طلوع خورشید ، ده مرتبه (سوره كافرون) را بخواند وآنگاه دعا کند ، دعایش مستجاب می شود.
(المصباح كفعمی، صفحه461)
کافرون،سوره کافرون،ثواب کافرون،فضیلت کافرون،خواص کافرون،ثواب سوره کافرون،فضیلت سوره کافرون،خواص سوره کافرون،سوره والکافرون،والکافرون،کافرون قرآن،کافرون قرآن،فایده کافرون،فواید کافرون،فایده سوره کافرون،فواید کافرون،فواید سوره کافرون،روایات سوره کافرون،احادیث سوره کافرون
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام