کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره فتح چیست؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ثواب و خواص و فضیلت سوره فتح چیست؟


1) هر کسی (سوره فتح) را قرائت کند ، مانند کسی است که به ‌هنگام فتح مکه در خدمت پیامبر(ص) و لشکر ایشان حضور داشته است.

(مجمع البیان،شیخ طبرسی)

.............

2) هر کسی (سوره فتح) را قرائت کند ، همانند کسی است که با رسول‌الله(ص) در زیر درخت (شجره) «حُدیبیّه» بیعت کرده است.

(مجمع البیان،شیخ طبرسی)

.............

3) امام صادق(ع) فرمودند: اموال و همسران و آنچه را که متعلق به شما است را با قرائت (سوره فتح) از تلف شدن مصون بدارید ، و بدانید کسی که پیوسته (سوره فتح) را تلاوت کند خداوند او را در روز قیامت به ‌بندگان صالح خود ملحق می سازد و مسکن او در بهشت پر نعمت و نوشیدن وی رحیق مختوم ممزوج با کافور بهشتی خواهد بود.

(ثواب الأعمال،شیخ صدوق، صفحه 259)

.............

4) کسی که (سوره فتح) را بنویسد و در زیر سر خود بگذارد ، به‌ یاری حق از سرقت و دستبرد محفوظ خواهد ماند.

(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی)

.............

5) هر کسی در روز اول ماه رمضان دو رکعت نماز بگزارد ، در رکعت اول حمد و (سوره فتح) و در رکعت دوم حمد و هر سوره‌ای که خواهد بخواند ، حق‌تعالی هر بدی را در آن سال از او دور می گرداند و تا سال آینده پیوسته در حراست الهی خواهد بود.

(اقبال الاعمال،سید بن طاووس،صفحه87)
فتح،سوره فتح،ثواب فتح،فضیلت فتح،خواص فتح،ثواب سوره فتح،فضیلت سوره فتح،خواص سوره فتح،سوره والفتح،والفتح،فتح قرآن،فتح قرآن،فایده فتح،فواید فتح،فایده سوره فتح،فواید فتح،فواید سوره فتح،روایات سوره فتح،احادیث سوره فتح
سوره فتح
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام