کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره احقاف چیست؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ثواب و خواص و فضیلت سوره احقاف چیست؟


1) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی (سوره احقاف) را قرائت نماید ، به تعداد تمام ریگ های موجود در دنیا به او 10 حسنه داده می شود و 10 گناه از او پاک می شود و 10 درجه بر درجات او می افزاید.
(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد9، صفحه136)
...............
2) امام صادق(ع) فرمودند: هر کسی هر شب یا هر شب جمعه (سوره احقاف) را قرائت نماید ، خداوند در زندگی دنیایی اش او را به ترسی مبتلا نمی کند ، و نیز از عوامل خوف و ترس در روز قیامت ایمن می دارد.
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه114)
...............
3) امام صادق(ع) فرمودند: اگر (سوره احقاف) را بنویسند و با آب زمزم بشویند و آن را بنوشند ، سبب خوشنامی ، آبرومندی ، محبوبیت و قدرت حافظه می شود.
(مستدرک الوسائل،محدث نوری، جلد4، صفحه313)
...............
4) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی (سوره احقاف) را بنویسد و بر خود یا کودک یا شیرخواره ای بیاویزد و یا اینکه (سوره احقاف) را نوشته و پس از شستن از آب آنها بیاشامد ، دارای جسمی نیرومند و سالم خواهد بود ، و کودکان از آفات و خطراتی که به آنها می رسد در امان می مانند ، و شیرخواره در گهواره اش مایه چشم روشنی می شود.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه35)
احقاف،سوره احقاف،ثواب احقاف،فضیلت احقاف،خوااحقاف احقاف،ثواب سوره احقاف،فضیلت سوره احقاف،خوااحقاف سوره احقاف،سوره امام حسین،سور امام حسین،احقاف قرآن،احقاف قرآن،فایده احقاف،فواید احقاف،فایده سوره احقاف،فواید احقاف،فواید سوره احقاف،روایات سوره احقاف،احادیث سوره احقاف
ثواب و خواص و فضیلت سوره احقاف چیست؟
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام