سوره واقعه

ثواب و خواص و فضیلت سوره واقعه چیست؟

ثواب و خواص و فضیلت (سوره واقعه) چیست؟


1) رسول الله(ص) فرمودند: هر كس این سوره را قرائت نماید نوشته می شود كه او از گروه غافلان نیست.
(مجمع البیان ، شیخ طبرسی، جلد9، صفحه 355)
.............
2) امام صادق(ع) فرمودند: هر كس به بهشت و ویژگی های آن مشتاق است سوره واقعه را قرائت كند.
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه117)
.............
3) رسول الله(ص) فرمودند: اگر سوره واقعه را بنویسند و در خانه بگذارند موجب افزایش خیر و بركت می شود و هر كس به قرائت آن مداومت ورزد، فقر از او برطرف می شود و در آن افزایش حفظ و توفیقات و وسعت در مال وجود دارد.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه249)
.............
4) امام صادق(ع) فرمودند: هر كس در هر شب جمعه سوره واقعه را قرائت كند، خداوند او را دوست دارد و او را محبوب همه مردم می گرداند و هرگز در دنیا ناراحتی، فقر و تنگدستی و آفتی از آفات دنیا به او نخواهد رسیدو از همراهان و رفیقان امیرالمؤمنین علیه السلام خواهد بود.و این سوره ویژه امیرالمومنین علی علیه السلام است و هیچ کس در آن شرکت ندارد.
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه117)
.............
5) امام صادق(ع) فرمودند: سوره واقعه دارای منافع و بهره های زیادی است كه قابل شمارش نیست. از جمله فواید این سوره آن است كه اگر برای مرده ای خوانده شود، خداوند او را می امرزد و اگر برای كسی كه در حال احتضار و مرگ است بخواند، مرگ و خروج روحش به اذن خدا آسان می شود.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه250)
.............
6) امام باقر(ع) فرمودند: هر كس هر شب پیش از خواب سوره واقعه را قرائت كند در حالی خداوند را دیدار می كند كه چهره اش مانند ماه شب چهاردهم می درخشد.
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه117)
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم
واقعه،سوره واقعه،ثواب واقعه،خواص واقعه،فضیلت واقعه،ثواب سوره واقعه،فضیلت سوره واقعه،خواص سوره واقعه،فایده واقعه،فواید واقعه،فایده سوره واقعه،فواید سوره واقعه،روایات سوره واقعه،احادیث سوره واقعه
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام