کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره قمر چیست؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ثواب و خواص و فضیلت سوره قمر چیست؟


1) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی (سوره قمر) را یک روز در میان قرائت کند ، در حالی وارد قیامت می شود که صورتش مانند شب چهارده می درخشد ، و هر کسی (سوره قمر) را هر شب قرائت کند بهتر است و در روز قیامت در حالی می آید که چهره اش از سفیدی می درخشد.
(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد9، صفحه307)
...............
2) امام صادق(ع) فرمودند: هر کسی (سوره قمر) را قرائت کند ، خداوند او را در حالی از قبرش خارج می کند که بر شتری از شتران بهشتی سوار شده است.
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه116)
...............
3) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی در روز جمعه هنگام ظهر (سوره قمر) را بنویسد و آن را زیر عمامه خود قرار دهد یا آن را همراه خود قرار دهد ، در نزد مردم آبرومند و محبوب خواهد بود.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه213)
...............
4) امام صادق(ع) فرمودند: اگر در ظهر روز جمعه (سوره قمر) را بنویسد و با خود همراه داشته باشد ، به اذن خداوند کارهای سخت بر آنان آسان می شود.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه213)
قمر،سوره قمر،ثواب قمر،فضیلت قمر،خواص قمر،ثواب سوره قمر،فضیلت سوره قمر،خواص سوره قمر،قمر قرآن،فایده قمر،فواید قمر،فایده سوره قمر،فواید قمر،فواید سوره قمر،روایات سوره قمر،احادیث سوره قمر
ثواب و خواص و فضیلت سوره قمر چیست؟