کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره انشراح چیست؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ثواب و خواص و فضیلت سوره انشراح چیست؟


نکته: این سوره به تنهایی در نماز جایز نبوده و باید همراه با (سوره ضحی) به عنوان یک سوره خوانده شود ، یعنی سوره انشراح و سوره ضحی باهم یک سوره محسوب میشوند ، مثل سوره فیل و قریش ، که باهم یک سوره محسوب میشوند.

1) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی (سوره انشراح) را قرائت نماید ، مانند کسی است که رسول الله(ص) را دیدار کرده ، و اگر غمگین و ناراحت باشد خداوند ناراحتی اش را برطرف می کند.

(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد10، صفحه387)

.............

2) امام صادق(ع) فرمودند: هر کسی (سوره انشراح) را در شب و روزش زیاد قرائت کند ، هیچ چیزی از اجزای بدن او و اطراف او نیست مگر اینکه در روز قیامت به سود او شهادت می دهند.

(ثواب الأعمال،شیخ صدوق، صفحه 123)

.............

3) امام باقر(ع) فرمودند: هر کسی (سوره انشراح) را در شب و روزش تلاوت نماید ، شهید از دنیا می رود و شهید برانگیخته می شود و شهید زنده می شود ، و او مانند کسی است که با شمشیرش در کنار رسول خدا(ص) و در راه خدا مبارزه کرده است.

(اعلام الدین فی صفات المؤمنین،دیلمی، صفحه383)

.............

4) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی (سوره انشراح) را بخواند ، خداوند به او یقین و عافیت عطا می کند ، و هر کسی (سوره انشراح) را برای درد سینه قرائت نماید و برای این درد آن را بنویسد ، خداوند او را شفا می دهد.

(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه687)

.............

5) هر کسی که مسافر دریا است ، (سوره انشراح) را بخواند ، از ترس ها و دردهای آن سالم می ماند تا زمانی که از کشتی پیاده گردد.

(مستدرک الوسائل، محدث نوری، جلد8، صفحه236)

.............

6) امام صادق(ع) فرمودند: بین دو سوره دریک رکعت نماز جمع مکن ، مگر در (سوره های ضحی و انشراح) و (سوره های فیل و قریش).

(وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، جلد6، صفحه55)
انشراح،سوره انشراح،ثواب انشراح،فضیلت انشراح،خواص انشراح،ثواب سوره انشراح،فضیلت سوره انشراح،خواص سوره انشراح،انشراح قرآن،فایده انشراح،فواید انشراح،فایده سوره انشراح،ثواب های انشراح،فواید سوره انشراح،روایات سوره انشراح،احادیث سوره انشراح
سوره انشراح
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام