کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره شعراء چیست؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ثواب و خواص و فضیلت سوره شعراء چیست؟


1) رسول الله(ص) فرمودند: هركسی (سوره شعراء) را قرائت كند ، خداوند به تعداد تمام كسانیكه حضرت نوح(ع) ، همچنین پیامبران الهی حضرت هود(ع)، حضرت شعیب(ع) ، حضرت صالح(ع) و حضرت ابراهیم(ع) را كه تصدیق یا تكذیب كرده اند و نیز به تعداد تكذیب كنندگان حضرت عیسی(ع) و تصدیق كنندگان حضرت محمد رسول الله(ص) ، ده حسنه به او عطا خواهد كرد.
(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد7، صفحه318)
.............
2) امام صادق(ع) فرمودند: اگر كسی سوره های طواسین (سوره هایی كه با طسم و طس آغاز شده باشد) (سوره شعراء ، سوره قصص ، سوره نمل) را در شب جمعه قرائت كند ، از جمله اولیاء الهی است كه در جوار الهی خواهد بود ، و در دنیا هیچ ناراحتی به او نخواهد رسید ، و خداوند در آخرت چندان از نعمت های بهشتی به او عطا می كند كه راضی شود ، و خدا بیش از حد رضایت او به وی عطا خواهد كرد ، و او را با صد همسر از حوریان بهشتی تزویج می كند.
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه109)
.............
3) رسول الله(ص) فرمودند: كسی كه (سوره شعراء) را قرائت نماید ، به تعداد همه مردان و زنان با ایمان به او ده حسنه عنایت می كند ، و در حالی از قبرش خارج می شود كه زبانش به ذكر (لا اله الا الله) مترنم است ، و هر كس صبحگاه (سوره شعراء) را بخواند مانند آن است كه همه كتاب های آسمانی را قرائت كرده است.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد4، صفحه163)
.............
4) رسول الله(ص) فرمودند: اگر (سوره شعراء) را نوشته و آنگاه آن را بشویند و از آن آب بنوشند ، خداوند او را از هر بیماری شفا می دهد.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد4، صفحه163)
.............
5) رسول الله(ص) فرمودند: اگر فردی بر قرائت (سوره شعراء) مداومت ورزد ، سارقی به خانه اش وارد نمی شود ، و خانه اش دچار آتش سوزی و غرق نمی شود.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد4، صفحه163)
شعراء،سوره شعراء،ثواب شعراء،فضیلت شعراء،خواص شعراء،ثواب سوره شعراء،فضیلت سوره شعراء،خواص سوره شعراء،شعراء قرآن،شعراء قرآن،فایده شعراء،فواید شعراء،فایده سوره شعراء،فواید شعراء،فواید سوره شعراء،روایات سوره شعراء،احادیث سوره شعراء
ثواب و خواص و فضیلت سوره شعراء چیست؟