کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره طه چیست؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ثواب و خواص و فضیلت سوره طه چیست؟


1) رسول الله(ص) فرمودند: به كسی كه (سوره طه) را قرائت كند ، در روز قيامت ثواب همه مهاجران و انصار عطا می شود.
(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد7، صفحه5)
..............
2) امام صادق(ع) فرمودند: خواندن (سوره طه) را ترک نكنيد ، زيرا خداوند آن را دوست می دارد و هركس آن را بخواند او را نيز دوست خواهد داشت ، و هر كسی بخواندن آن مداومت كند خداوند در روز قيامت نامه عملش را به دست راست او دهد و از كردار او در اسلام حساب سخت نكشد ، و آنقدر به او پاداش عطا فرمايد تا خشنود گردد.
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه108)
..............
3) رسول الله(ص) فرمودند: هر كسی (سوره طه) را بنويسد و در پارچه سبزی قرار داده و به خواستگاری برود ، خواستگاری اش رد نمی شود و حاجتش برآورده می شود.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد3، صفحه696)
..............
4) امام صادق(ع) فرمودند: هر كسی كه خواستگاری ندارد ، يا به خواستگاريش جواب نمی دهند ، (سوره طه) را بنويسد و بشويد و آب آن را بر صورت خود بريزد ، خداوند ازدواجش را آسان می كند.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد3، صفحه696)
طه،سوره طه،ثواب طه،فضیلت طه،خواص طه،ثواب سوره طه،فضیلت سوره طه،خواص سوره طه،طه قرآن،طه قرآن،فایده طه،فواید طه،فایده سوره طه،فواید طه،فواید سوره طه،روایات سوره طه،احادیث سوره طه
سوره طه
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام