کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره نازعات چیست؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ثواب و خواص و فضیلت سوره نازعات چیست؟


1) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی (سوره نازعات) را قرائت نماید ، حسابرسی و نگهداشتن او در روز قیامت به اندازه یک نماز واجب طول می کشد ، تا اینکه وارد بهشت می شود.

(مجمع البیان ، شیخ طبرسی، جلد10، صفحه 250)

..............

2) رسول الله(ص) فرمودند: کسی که (سوره نازعات) را قرائت نماید ، در قبرش و روز قیامت تنها نیست ، و (سوره نازعات) انیس او می  گردد تا وارد بهشت شود.

(مستدرک الوسائل، محدث نوری، جلد4، صفحه35)

..............

3) امام صادق(ع) فرمودند : هر کسی (سوره نازعات) را قرائت نماید ، سیراب از دنیا می رود و سیراب وارد بهشت می گردد.

(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه121)

..............

4) امام صادق(ع) فرمودند: کسی که (سوره نازعات) را در رویارویی با دشمنان بخواند ، دشمنانش او را نمی بینند ، و اگر (سوره نازعات) را هنگام ورود بر کسی که از او خوف و ترس دارند خوانده شود ، نجات می یابد ، وبه اذن خدا ایمنی می یابد.

(مکارم الاخلاق، شیخ طبرسی ، صفحه365)

..............

5) هر کسی (سوره نازعات) را نوشته وپس از شستن سوره ، آن را به کسی که سم خورده یا حیوان وحشره ای سمی او را گزیده است بنوشانند ، شفا می یابد.

(مکارم الاخلاق، شیخ طبرسی ، صفحه365)
نازعات،سوره نازعات،ثواب نازعات،فضیلت نازعات،خواص نازعات،ثواب سوره نازعات،فضیلت سوره نازعات،خواص سوره نازعات،نازعات قرآن،فایده نازعات،فواید نازعات،فایده سوره نازعات،ثواب های نازعات،فواید سوره نازعات،روایات سوره نازعات،احادیث سوره نازعات
سوره نازعات
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام