کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره مریم چیست؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ثواب و خواص و فضیلت سوره مریم چیست؟


1) رسول الله(ص) فرمودند: هر كسی (سوره مریم) را قرائت نماید ، به تعداد تصدیق كنندگان و تكذیب كنندگان حضرت زكریا(ع) و حضرت یحیی(ع) و حضرت مریم(س) و حضرت عیسی(ع) و حضرت موسی(ع) و حضرت هارون(ع) و حضرت ابراهیم(ع) و حضرت اسحاق(ع) و حضرت یعقوب(ع) و حضرت اسماعیل(ع) ده حسنه به او عطا می شود و به تعداد كسانی كه برای خداوند فرزند قایل شده و قایل نشده اند نیز ده حسنه به او داده می شود.
(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد6، صفحه397)
...............
2) رسول الله(ص) فرمودند: به كسی كه (سوره مریم) را قرائت كند ، 10 برابر تعداد كسانی كه پیامبران و رسولان نام برده شده در این سوره را تصدیق یا تكذیب كردند، حسنه و درجه داده می شود كه هر درجه ای، هزار هزار مرتبه بزرگ تر از ما بین زمین و آسمان است و به همین تعداد، همسران بهشتی در فردوس به او داده می شود و در روز قیامت، همراه متقیان در اولین گروه سابقین، محشور می شود.
(مستدرک الوسائل، محدث نوری، جلد4، صفحه344)
...............
3) امام صادق(ع) فرمودند: هر كسی (سوره مریم) را بنویسد و آن را در ظرفی شیشه ای كه دهانه تنگ دارد گذاشته و در منزلش بگذارد ، خیر خانه و روزی اش زیاد شود و در خوابش چیزهای خوب می بیند.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد3، صفحه695)
...............
4) امام صادق(ع) فرمودند: هركسی بر شخصی وارد شود كه از او خوف و ترس دارد ، هنگام مواجهه با او حروف ( ك ه ی ع ص ) را یكی یكی گفته و بعد از گفتن هر حرف یكی از انگشتان دست راستش را ببندد ، آنگاه حروف ( ح م ع س ق ) را یكی یكی گفته و انگشتان دست چپش را ببندد ، و دو دست خود را مشت كند ، آنگاه آیه 110 سوره طه (و عنت الوجوه للحی....ظلماً) را قرائت نماید و هنگام روبه رو شدن با آن شخص دو دستش را بگشاید ، هیچ آسیبی از جانب وی به او نخواهد رسید.
(عده الداعی، ابن فهد حلی، صفحه276)
...............
5) رسول الله(ص) فرمودند: هر كسی (سوره مریم) را نوشته و به همراه خود داشته باشد ، در خوابش جز چیزهای خوب نمی بیند ، و اگر بر دیوار خانه نوشته شود از خطرات حفظ شده و آنچه در خانه است در امنیت می باشد ، و اگر خائف، آن را بشوید و بنوشد امنیت یابد.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد3، صفحه695)
مریم،سوره مریم،ثواب مریم،فضیلت مریم،خواص مریم،ثواب سوره مریم،فضیلت سوره مریم،خواص سوره مریم،مریم قرآن،مریم قرآن،فایده مریم،فواید مریم،فایده سوره مریم،فواید مریم،فواید سوره مریم،روایات سوره مریم،احادیث سوره مریم
سوره مریم
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام