کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره ق چیست؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ثواب و خواص و فضیلت سوره ق چیست؟


1) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی (سوره ق) را قرائت کند ، خداوند سختی ها و سکرات مرگ را بر وی آسان می کند.
(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد9، صفحه233)
...............
2) امام باقر(ع) فرمودند: هر کسی در نمازهای واجب و یا مستحب خود (سوره ق) را قرائت نماید ، خداوند در روزی او ، وسعت ایجاد کرده و در روز قیامت کتاب اعمال او را به دست راستش داده و از او به آسانی حسابرسی می کند.
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه115)
...............
3) رسول الله(ص) فرمودند: اگر (سوره ق) را بنویسند و بر کسی که دچار حمله صرع شده بیاویزند ، به هوش آید.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه125)
ق،سوره ق،ثواب ق،فضیلت ق،خواص ق،ثواب سوره ق،فضیلت سوره ق،خواص سوره ق،ق قرآن،فایده ق،فواید ق،فایده سوره ق،فواید ق،فواید سوره ق،روایات سوره ق،احادیث سوره ق
سوره ق