سوره ناس

ثواب و خواص و فضیلت سوره ناس چیست؟

ثواب و خواص و فضیلت (سوره ناس) چیست؟

1) رسول الله(ص) فرمودند: هر كس (سوره ناس و سوره فلق) را بخواند مانند این است كه همه كتاب های پیامبران الهی را قرائت كرده باشد.
(مجمع البیان، شیخ طبرسی، جلد10، صفحه491)
...........
2) هر كسی (سوره ناس) را بخواند باعث امنیت او از مكرها و حیله های شیطان و سبب رحمتی برای ثبات بر الهام است.
(مستدرک الوسائل، محدث نوری، جلد4، صفحه370)
...........
3) امام باقر(ع) فرمودند: هر كسی در خواب چیزی موجب ناراحتی او می شود ، وقتی به رختخوابش می رود ، سوره های فلق و ناس و آیت الكرسی را قرائت نماید.
(من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، جلد1، صفحه469)
...........
4) رسول خدا(ص) هر گاه یكی از اعضای بدنش درد می گرفت ، سوره های توحید و فلق و ناس را بر كف دست راستش می خواند ، آنگاه بر موضع درد دست می كشید.
(مستدرک سفینه البحار،علی نمازی شاهرودی، جلد7، صفحه476)
...........
5) امام باقر(ع) فرمودند: همانا رسول خدا(ص) درد شدیدی داشت و بسیار ناراحت بود ، جبرئیل و میکائیل به نزد او آمدند ، جبرئیل نزدیک سر او نشست و میکائیل نزد پای او ، جبرئیل او را با سوره فلق و میکائیل او را با سوره ناس تعویذ کرد.
(بحارالانوار، علامه مجلسی، جلد18، صفحه71)
...........
6) هر کسی (سوره های فلق و ناس) را هر شب قرائت نماید ، از شر جن و وسوسه های شیطانی در امان خواهد بود ، و هر که آن را نوشته و بر کودکی بیاویزد ، از شر جن و آزار دهنده ها مصون است.
(المصباح کفعمی، صفحه461)
...........
7) رسول الله(ص) فرمودند: هر كسی (سوره های توحید و ناس و فلق) را هر شب 10 مرتبه بخواند ، مانند این است كه تمام قرآن را قرائت كرده ، و از گناهانش خارج می شود مانند روزی كه از مادر متولد شده است ، و اگر در آن روز یا شب بمیرد به مرگ شهادت مرده است.
(بلدالامین ، کفعمی، صفحه33)
...........
8) رسول الله(ص) فرمودند: آیاتی بر من نازل شده که همانند آن ها نازل نشده است ، و آن دو سوره (ناس و فلق) می باشند.
(تفسیر نورالثقلین، هویزی)
...........
9) محبوب ترین سور‌ه ها نزد خداوند سوره های (ناس و فلق) می باشند.
(بحارالانوار، علامه مجلسی، جلد92، صفحه368)
...........
10) سوره های (ناس و فلق) را بعد از هر نماز بخوانید.
(بحارالانوار، علامه مجلسی، جلد92، صفحه368)
...........
11) هر کسی بعد از نماز جمعه سوره های (توحید و ناس و فلق) را هفت مرتبه بخواند تا جمعه دیگر به ‌یاری حق تعالی از هر گونه حادثه و ناگواری محفوظ خواهد ماند.
(بحارالانوار، علامه مجلسی، جلد92، صفحه355)
...........
12) امام صادق(ع) فرمودند: هرگاه کسی خود را به ‌شکل نیکو بیاراست ، وقتی از منزل بیرون آمد ، این دو سوره (ناس و فلق) را بخواند ، به ‌یاری حق تعالی (چشم بد) در او اثر نخواهد کرد.
(بحارالانوار، علامه مجلسی، جلد95، صفحه128)
...........
13) امام رضا(ع) فرمودند: جهت دفعِ نظر و چشم زخم ، دست ها را مقابل صورت بردارد ، و سوره های (حمد ، توحید ، ناس ، فلق) را بخواند ، و دست ها را بر سر و صورت بکشد.
(حلیه المتقین، علامه مجلسی، صفحه183)
...........
14) رسول خدا(ص) همواره امام حسن(ع) و امام حسین(ع) را با این دو سوره (ناس و فلق) تعویذ می نمود ، و با قرائت این دو سوره (ناس و فلق) ، دو فرزندش را در پناه خداوند قرار می داد.
(المناقب، ابن شهر آشوب، جلد3، صفحه55)
...........
15) امام صادق(ع) فرمودند: کسی که (سوره ناس) را هر شب در منزلش بخواند ، از شر جن و وسواس ایمن خواهد بود.
(تفسیر برهان، سید هاشم بحرانی)
ناس،سوره ناس،ثواب ناس،فضیلت ناس،خواص ناس،ثواب سوره ناس،فضیلت سوره ناس،خواص سوره ناس،سوره والناس،والناس،ناس قرآن،ناس قرآن،فایده ناس،فواید ناس،فایده سوره ناس،فواید ناس،فواید سوره ناس،روایات سوره ناس،احادیث سوره ناس
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام