سوره ملک

ثواب و خواص و فضیلت سوره ملک چیست؟

ثواب و خواص و فضیلت سوره (ملک) چیست؟

1) رسول الله(ص) فرمودند: هر كس در شب سوره ملک را قرائت كند ، اجری مانند احیای شب قدر را خواهد داشت.
(مجمع البیان، شیخ طبرسی، جلد10، صفحه66)
.............
2) رسول الله(ص) هر شب پیش از خواب سوره(ملک) را قرائت می كردند.
(مستدرک الوسائل، محدث نوری، جلد4، صفحه306)
.............
3) امام باقر(ع) فرمودند: سوره ملك، سوره مانعه است و مانع از عذاب قبر می شود و در تورات نیز سوره ملك نوشته شده است ، هر كس در شب ها این سوره را قرائت نماید عملی زیاد و پاك و نیكو به جا آورده است، و از گروه غفلان نوشته نمی شود ، من پس از نماز عشای خود به حالت نشسته آن را قرائت می كنم و پدرم امام سجاد(علیه السلام) در شب و روز سوره (ملک) را قرائت می كرد ، هر كس سوره (ملک) را قرائت كند هنگامی كه نكیر و منكر از جانب پاهایش وارد قبرش می شوند ، پاهایش به این دو فرشته می گویند: شمارا به بالاتر از من راهی نیست ، زیرا این بنده خدا به روی ما ایستاد و سوره ملك را در شب و روز قرائت می كرد و اگر از جانب شكم و سینه اش بیایند به آنها گفته می شود كه شما را به این بنده راهی نیست ، زیرا  او سینه اش را جایگاه سوره ملك قرار داده است ، و اگر نكیر و منكر از جانب سرش بیایند ، زبانش به آن دو می گوید: شما را به پایین تر از من راهی نیست ، زیرا این بنده خدا به وسیله من (سوره  ملك) را هر شب و روز قرائت می كرد.
(الکافی، شیخ کلینی ، جلد2، صفحه633)
.............
4) رسول الله(ص) فرمودند: هر كس سوره ملك را قرائت كند ، نجات دهنده او از عذاب قبر است و به اجری همانند كسی كه شب قدر را احیا داشته است اعطا می شود و هر كس این سوره را حفظ كند ، انیس و مونس او در قبر خواهد شد و او را از هر حادثه و عذاب در قبر نگه می دارد ، او را به خدا نزدیك می كند تا اینكه وارد بهشت شود ، در حالی كه از وحشت قبر در امان است.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه433)
.............
5) رسول الله(ص) فرمودند: هر كس سوره ملك را قرائت كن وبه برادران خود كه در گذشته اند هدیه كند ، ثواب آن با سرعت برق به آنها خواهد رسید و در عذاب گناهان ایشان تخفیف داده می شود و مایه انس ایشان در قبر می شود
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه433)
.............
6) رسول الله(ص) فرمودند: هر كس كه دندانش درد می كند ، انگشتش را بر دندانی كه درد می كند بگذارد ، و آیه (23 سوره ملك) را هفت مرتبه بخواند
(مکارم الاخلاق، شیخ طبرسی، صفحه405)
.............
7) رسول الله(ص) فرمودند: بدانید سوره (ملك) از طرف قرائت کننده و صاحب آن ، در روز قیامت مجادله می كند و برای او طلب آمرزش و مغفرت می كند.
(مستدرک الوسائل، محدث نوری، جلد4، صفحه366)
.............
8) امام باقر(ع) فرمودند : هر کسی سوره های مسبحات (سوره اسراء ، سوره حدید ، سوره حشر ، سوره صف ، سوره جمعه ، سوره تغابن ، سوره اعلی) را وقت خواب بخواند ، نمیرد تا اینکه حضرت قائم(عج) را درک کند ، و اگر از دنیا رفت در جوار پیامبر(ص) خواهد بود.
(وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، جلد6، صفحه226) و (مستدرک الوسائل، محدث نوری، جلد4، صفحه298)
نکته اول : برخی سوره های مسبحات را 5 سوره میدانند ، یعنی (سوره اسراء و سوره اعلی) را جزء سوره های مسبحات نمیدانند .
نکته دوم : برخی سوره های مسبحات را 6 سوره میدانند ، یعنی (سوره اسراء) را جزء سوره های مسبحات نمیدانند .
نکته سوم : آیت الله معرفت ، سوره های مسبحات را 9 سوره میداند ، و میگوید که (سوره فرقان و سوره ملک) نیز جزء سوره های مسبحات می باشند .
ملک،سوره ملک،ثواب ملک،ثواب سوره ملک،فضیلت ملک،فضیلت سوره ملک،خواص ملک،خواص سوره ملک،فایده ملک،فایده سوره ملک،فواید ملک،فواید سوره ملک،ثواب قرائت ملک،تبارک،روایات ملک،احادیث ملک،روایات سوره ملک،احادیث سوره ملک
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام