کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره غافر چیست؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ثواب و خواص و فضیلت سوره غافر چیست؟


1) رسول الله(ص) فرمودند: هر كسی (سوره غافر) را قرائت كند ، روح همه پیامبران و صدیقان و مؤمنان بر او درود فرستاده و نزد خداوند برایش طلب آمرزش می كنند.
(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد8، صفحه422)
................
2) رسول الله(ص) فرمودند: فرشتگان حمل كننده عرش را دیدم كه (سوره غافر) را تلاوت می كنند.
(مناقب آل ابی طالب،ابن شهر آشوب، جلد1، صفحه155)
................
3) امام صادق(ع) فرمودند: هر كسی (سوره غافر) را هر شب قرائت نماید ، خداوند گناهان گذشته و آینده او را می آمرزد ، و اورا همراه تقوا قرار داده ، و آخرتش را بهتر از دنیایش می كند.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد4، صفحه741)
................
4) رسول الله(ص) فرمودند: هر كسی (سوره غافر) را تلاوت نماید ، در حالی در روز قیامت وارد می شود كه خداوند امیدش را قطع نكرده است ، و آنچه را كه به بیم داران از خود در دنیا عطا كرده است ، به او عطا می كند.
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه113)
................
5) هر كسی (سوره غافر) را بنویسد و بر دیوار باغ خود بیاویزد ، سرسبز و پر محصول خواهد شد ، و اگر نوشته (سوره غافر) را در مغازه و محل كسب بیاویزند ، خیرات و خرید و فروش در آن زیاد می شود.
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه113)
................
6) امام صادق(ع) فرمودند: هر كسی (سوره غافر) را در شب بنویسد و در باغی قرار دهد ، بركات آن زیاد می شود و موجب سرسبزی و زیبایی و خوبی آن می شود ، و اگر بر دیوار مغازه ای آویخته شود ، خرید و فروش زیاد در آن صورت می گیرد ، و اگر برای بیماری نوشته شود بیماری اش برطرف می شود.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد4، صفحه741)
غافر،سوره غافر،ثواب غافر،فضیلت غافر،خواغافر غافر،ثواب سوره غافر،فضیلت سوره غافر،خواغافر سوره غافر،سوره امام حسین،سور امام حسین،غافر قرآن،غافر قرآن،فایده غافر،فواید غافر،فایده سوره غافر،فواید غافر،فواید سوره غافر،روایات سوره غافر،احادیث سوره غافر
ثواب و خواص و فضیلت سوره غافر چیست؟