کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره انفطار چیست؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم

ثواب و خواص و فضیلت سوره انفطار چیست؟


1) رسول الله(ص) فرمودند: کسی که (سوره انفطار) را قرائت کند ، خداوند به تعداد همه قبرها به او حسنه می دهد ، و ده برابر قطرات برف و باران که از آسمان فرود می آید به او حسنه داده می شود.

(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد10، صفحه283)

...............

2) امام صادق(ع) فرمودند: هر کسی که (سوره انفطار) را در نمازهای واجب یا مستحب خود قرائت نماید ، خداوند حاجت ها و خواسته هایش را روا می دارد ، و بین او و خداوند حجابی نخواهد بود ، و همواره خداوند با نظر عنایت به او می نگرد تا از حسابرسی مردم فارغ گردد.

(ثواب الأعمال،شیخ صدوق، صفحه 121)

...............

3) رسول الله(ص) فرمودند: هر زندانی یا انسان دربندی (سوره انفطار) را بخواند ، یا نوشته (سوره انفطار) را با خود همراه داشته باشد ، خداوند خروجش را آسان می کند ، و او را از بند و زندان و خوف و ترس نجات می دهد و حالش به زودی بهبود می یابد.

(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه599)

...............

4) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی بر قرائت (سوره انفطار) مداومت ورزد ، خداوند او را از رسوایی روز قیامت در امان می دارد و عیب هایش را می پوشاند.

(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی)

...............

5) امام صادق(ع) فرمودند: قرائت (سوره انفطار) برای چشم ، دید آن را قوی می کند و دردهای چشمی را برطرف می کند.

(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی)
انفطار،سوره انفطار،ثواب انفطار،فضیلت انفطار،خواص انفطار،ثواب سوره انفطار،فضیلت سوره انفطار،خواص سوره انفطار،انفطار قرآن،فایده انفطار،فواید انفطار،فایده سوره انفطار،ثواب های انفطار،فواید سوره انفطار،روایات سوره انفطار،احادیث سوره انفطار
سوره انفطار